Referat af 12. HB-møde

Tilstede: Bruno Jerup, Falle Hjorth, John Littau, Finn Hermann (kun lørdag), Søren Egge Rasmussen, Helge Bo Jensen, Bizhan Alankesh, Niels C. Rasmussen, Line Barfod, Thomas Eisler, Ingelise Bech Hansen (kun søndag), Jakob Lindblom, Majbrit Berlau, Niels C.F. Rasmussen, Egon Laugesen og Per Clausen.

Afbud: Rune Lund, Hans Jørgen Vad, Charlotte Walkusch, Niels Henrik Nielsen, Inger V. Johansen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Thomas Eisler.

I øvrigt deltog: Kim Fonvig, Ulf V. Olsen (kun søndag), Anja Eberhardt (søndag under pkt. 3.g.), og desuden om søndagen under pkt. 3.f. Kønskvoteringsforslaget deltog Trine Rasmussen, Nørrebro, Mona Rasmussen, Vesterbro, og Gitte Pedersen, Nørrebro.

1. Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Helge Bo Jensen og Majbrit Berlau valgtes som dirigenter.
Jeppe Milthers og Pernille V. Kristensen var referenter.
Referatet fra 12/2 2005 blev godkendt.
Til dagsordenen blev tilføjet et punkt om ansættelser i folketingssekretariatet.

2. Den aktuelle politiske situation
Per Clausen indledte:
Formandsopgørene i S og SF lammer den politiske debat. Regeringen gør alt for at fremstille S som et parti i krise. S og SF er i en vanskelig situation. F.eks. har de to partier intet svar på, at den globale udvikling skaber arbejdsløshed. SFs Pia Olsen tror, at WTO (dvs. storkapitalen) kan løse de globale problemer. Villy Søvndahl ser EU som løsningen. På den baggrund ser det ud til, at vi nu får tre »Radikale« partier i midten af dansk politik. Det giver fortsat EL stor plads til at formulere et alternativ med de ægte radikale krav. Et af vores bud er, at der findes lokale løsninger på globale problemer.

De borgerlige har problemer med valgløfterne. F.eks. med Dankortet, hvor EL offensivt har kritiseret bankernes enorme magt. Også løftebrud om gratis adgang til museerne.
Regeringen får problemer med uddannelsespolitikken, der er ren konservativ politik. Det kan skabe bred alliance i befolkningen, hvis der kommer nye nedskæringer i Folkeskolen.
Med sine valgløfter har regeringen intet økonomisk råderum, der giver råd til at indfri DFs krav. Derfor vil regeringen tvinges til nedskæringer. Regeringen kan imødese flere konflikter med DF, der måske vil forsøge at forbedre sin sociale profil. Dermed kan man forestille sig situationer, hvor S og SF kan presses af EL og DF til at bringe regeringen i mindretal.

Ministerskandalerne fortsætter. Vi kan gøre vores ved at repetere de mange skandaler.
Hvis afstemningen om EU-forfatningen allerede lægges i september, vil det være udemokratisk, da debatten først vil få plads fra august pga. behandlingen af kommunalreformen hele foråret. Afstemningen vil dog give god plads til EL i medierne.

Derefter diskussion, hvor bl.a. følgende spørgsmål blev berørt:
EL må hurtigt på banen i afstemningen om EU-forfatningen og formulere venstresidens EU-modstand. Vi skal gøre klart, at dette ikke er en udvidelsestraktat. Samarbejde med SFs EU-modstandere.
De radikales asociale politik skal afsløres.
Idé om uddeling af konservative gratisbilletter foran museerne.
EL skal give sine bud på lokale løsninger på globale problemer, f.eks. energi og miljø.
Formulering af en grøn/rød/demokratisk erhvervspolitik.

Line Barfod orienterede om kommunalreformen:
Der er 46 lovforslag og en stor bunke høringssvar. Der er kun sket ændringer på handicapområdet. Oppositionen til venstre for regeringen mødes hver fredag for bl.a. at koordinere samarbejdet med organisationer. Spørgsmålene centrerer sig om privatiseringer, miljø og uddannelse. Der arbejdes med at udarbejde ændringsforslag. Der er 1. behandling af lovforslagene inden påske, hvor det hele hastes igennem, med et hovedområde, der behandles om dagen. Oppositionen arbejder på fire høringer, der handler om: IT, økonomiske konsekvenser, personalemæssige konsekvenser og konsekvenser for retssikkerheden bl.a. mindre aktindsigt og ophævelse af beskyttelse af personoplysninger.

Derefter diskussion om:
Bornholm som eksempel på de økonomiske konsekvenser ved kommunesammenlægninger.
Forslag om høringer om uddannelse, miljø og det sociale område.
Forslag om kampagne mod Sundhedsloven, der ændrer princippet om »fri og lige adgang« til sygehusene til »let og lige adgang«. Fagforeningerne skal involveres.

2.a. Ansættelser i folketingssekretariatet
Per Clausen orienterede:
Der var over 80 ansøgere til stillingen som pressemedarbejde. Mette Hedegaard og Mikkel Skov Petersen blev ansat i halvtidsstillinger pr. 1/4 med henblik på opnormering til fuldtidsstillinger til sommer.
Det næste halvandet år vil der blandt andet pga. rotation være udskiftning af en række sekretærer.
HB nikkede godkendende til nyansættelserne; til opprioritering af presseafdeling og administration og til indførelse af tre måneders prøvetid for fremtidige ansættelser. Desuden tog HB planerne om en række omstruktureringer i folketingssekretariatet til efterretning.

Resten af referatet