Referat af 1. HB-møde

Dirigent: Bruno Jerup

Referent: Inger V. Johansen

Til stede: Bruno Jerup, Farrokh Jafari, John Littau, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen, Mette Bang Larsen, Janne Gleerup, Majbrit Berlau, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Gry Blom Hempel, Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen.

1. Der er stadig uafklarede forhold vedr. hvem der præcist er valgt til HB af de ansatte, da både Majbrit og Gry pt. er ansatte. Majbrit endnu kort tid som suppleant for Pernille i Folketinget. Gry har et job med rengøring i Studiestræde 3 timer om ugen. Hvordan skal disse ansættelser fortolkes i henhold til vedtægterne. Spørgsmålet videregives til lovudvalget.

2. Næste HB-møde er fastsat til på lørdag den 30. april, kl. 10.30-18.00 (evt. tidligere slut) i Studiestræde, København.

3. Foreløbigt Forretningsudvalg (FU) består af dem, der var med i AU inden årsmødet: Bruno, Bizhan, Majbrit, Helge Bo, Per Clausen, Falle, Inger V.J.
Næste FU-møde er på onsdag den 27. april, kl. 16.45.
Majbrit er FU-ansvarlig.
Helge og Majbrit udformer dagsorden for FU-mødet.
FU-mødet udformer dagsorden for HB-mødet. Følgende emner blev bl.a. nævnt: evaluering af årsmødet, arbejdsplanen, oversigt over fremtidige HB-møder, diskussion af Enhedslistens holdning efter et evt. fransk Nej til EU-forfatningen den 29. maj – skal den danske folkeafstemning fastholdes eller ej.