Referat af 1. HB-møde

0. Konstituering

a. HB-mødet konstateres at være korrekt indkaldt, eftersom at Enhedslistens nyvalgte HB altid mødes kort efter valget med den er valgt – med denne dagsorden.

b. Referent: Janus Noack – FU – sekretariatet.

1. Næste HB-møde

a. Næste HB møde er: Lørdag den 27 maj, kl 10.30 – 18.00 i København

2. Valg af midlertidigt FU

a. Til midlertidigt FU valgtes: Jaleh Tavakoli, Bizhan Alankesh, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Maibrit Berlau og Per Clausen.

3. Andet

a. Det blev bekræftet, at det udvalg af HB medlemmer, som det afgåede FU havde nedsat til at være ansvarlig for den igangværende velfærdskampagne, at de forsat er beslutningsdygtige under denne kampagne.