Vejledning til valg af øvrige kandidater

Udpegningen af de øvrige folketingskandidater, ud over de spidskandidater som årsmødet har valgt, er en vigtig beslutning. Kandidaterne er offentlige repræsentanter for listen, ikke mindst under valgkampen. Og også kandidater længere nede på listen kan ende i folketinget, fx hvis kandidater længere oppe på listen trækker sig. Beslutningsprocessen skal være gennemsigtig, forudsigelig og demokratisk.

Det er regionsbestyrelserne, der er ansvarlige for processen. FU forudsætter, at processen er beskrevet i regionsvedtægterne eller i en særskilt retningslinje, der er tilgængelig for regionens medlemmer.
Følgende emner bør være beskrevet:

 • Frister for indkaldelse af storkredsmødet og af forslag til kandidater
  Hvem indkaldes og hvordan foregår det? (mails, nyhedsbreve, hjemmeside, Rød +
  Grøn)
 • Beskrivelse af hvem der har stemmeret på storkredsmødet (repræsentantskabsmedlemmer, medlemsmøde, særskilt udpegede afdelingsrepræsentanter)
 • Beskrivelse af hvorledes kandidater opstilles (er det afdelingerne der indstiller
  forslag, kan andre medlemmer melde sig som kandidater?)
 • Beskrivelse af hvorledes kandidater præsenterer sig selv, fx ved præsentation på
  storkredsmødet eller skriftligt.
 • Afstemningsregler (der vælges mellem lister)
 • Sikring af referat fra mødet
 • Evt. standarddagsorden for storkredsmøderne (valg af dirigent og referent, kontrol
  af stemmeberettigede, præsentation af kandidater, valg af kandidater i den enkelte
  opstillingskreds, valg af kandidatlistens rækkefølge, eventuelt.)
 • Evt. bestemmelse om hvornår mødet er beslutningsdygtigt og hvad der sker hvis det
  ikke er tilfældet.