Retningslinjer

for afdelingers brug af medlemsoplysninger

Medlemmers kontaktoplysninger kan bruges i forbindelse med organisering f.eks rundringninger, men de må ikke derefter deles eller videregives til andre formål.
Oplysninger om det enkelte medlems betalingsstatus og kontingent, er et forhold mellem medlemmet og Enhedslisten. Det er derfor ikke oplysninger der kan deles i afdelingen med andre end kasserer og kontaktperson.

Der må ikke udleveres medlemsoplysninger til presse eller privatpersoner.
Medlemmer må kun kontaktes på telefon, post og mail.
Mails må kun udsendes gennem medlemssystemet.
Medlemmer der er udmeldt må ikke kontaktes.

Ved udmeldelse registreres medlemmet som inaktivt (af Landskontoret) og det sikres at man ikke automatisk kan komme til at kontakte vedkommende. Oplysninger gemmes af regnskabsmæssige årsager i 5 år hvorefter de slettes.

Oplysninger om medlemskab opdateres kun i medlemssystemet.
Medlemssystemet må ikke bruges til at føre kampagne for personlige mærkesager eller kampagne mod andre personer i partiet. Kontakt til medlemmer skal være konstruktiv og holdes i en god tone.
Mails til medlemmer gennem medlemssystemet er til envejskommunikation om aktiviteter og politik og må ikke anvendes til fortløbende debat.