Hvordan starter man et nyt udvalg?

Når du har tjekket listen over udvalg, og sikret dig, at det emne, du gerne vil have et udvalg indenfor ikke allerede er oprettet, skal du læse videre her 🙂 Hvis emnet kan ligge inden for et af de eksisterende udvalg, men har et særskilt fokus, kan du tage kontakt til det eksisterende udvalg, og foreslå et underudvalg eller en arbejdsgruppe inden for udvalget. Du kan altid kontakte landskontoret, hvis du har spørgsmål i forhold til udvalgene på [email protected].

Hvor starter jeg?

Hvis der ikke er et eksisterende udvalg inden for det emne, du gerne vil beskæftige dig med, skal du skrive til landskontoret, som vil sætte dig i forbindelse med den ansatte, der er udvalgsansvarlig. Det er en fordel, hvis du allerede har en mindre gruppe af enhedslistenmedlemmer, der har lyst til at være med i udvalget. Du kan søge efter folk, der vil være med til at starte et nyt udvalg på forskellige måder. Du kan slå et opslag op i de forskellige grupper for Enhedslistens medlemmer på facebook, og du kan bruge nogle af Enhedslistens egne kanaler. Se hvordan du kan komme ud med dit budskab her.

Hvordan er proceduren før et udvalg oprettes?

Proceduren er sådan, at alle udvalg skal godkendes i hovedbestyrelsen med et kommissorium, som beskriver udvalgets fokusområder og opbygning. Hovedbestyrelsen kan lave ændringer i kommissoriet inden godkendelsen. Du kan finde de øvrige udvalgs kommissorier på deres hjemmesider til inspiration. Kommissoriet sendes til Landskontorets udvalgsansvarlige eller til [email protected], som sender den videre til rette vedkommende.

Hvis du arbejder sammen med flere personer om at lave et kommissorium, er det en god idé at holde et møde, hvor I i fællesskab taler om, hvad I gerne vil med jeres nye udvalg.

Når et udvalg er oprettet, findes samtidigt et HB-medlem, som bliver ansvarlig for kontakten mellem HB og udvalget, og I har ret til en række organisatoriske ting til jeres udvalg. Her kan du se en oversigt over udvalgenes muligheder.

I skal vælge en kontaktperson for jeres udvalg og en evt. koordinationsgruppe, som kan stå for at indkalde til møder og koordinere mellem udvalget og den øvrige organisation mellem jeres møder.