Hjælp til udvalg

Her kan du se en oversigt over hvilken hjælp fra landsorganisationen, man kan forvente som godkendt udvalg i Enhedslisten.

Hjemmeside på Enhedslistens CMS-system
Alle udvalg har mulighed for at have en hjemmeside på Enhedslistens system, WordPress, og Landskontoret yder teknisk support til brug af hjemmesiderne. Der er klare henvisninger til udvalgenes hjemmesider og arbejde på vores.enhedslisten.dk.

Mailadresse og indbakke
Som udvalg har I jeres egen mailadresse på Enhedslistens system. Den videresender mails, der sendes til udvalgets mailadresse, til kontaktpersonen og evt. andre i koordineringsgruppen. Kontakt [email protected], hvis der er behov for vejledning i forbindelse med dette.

Økonomiske rammer
Der er rejserefusion for udvalgsmedlemmer til udvalgets møder og arrangementer, så længe det er inden for rimelighedens grænser mht. mødefrekvens og geografiske afstande.
Ønsker man at få dækket rejserefusion til arrangementer for andre partimedlemmer end udvalgets medlemmer, skal der søges om dette hos Forretningsudvalget. Hvis man ønsker at få dækket udgifter til afholdelse af arrangementer el.lign., skal der ligeledes søges om dette hos Forretningsudvalget. Ansøgning inkl. budget sendes til [email protected].

Muligheder i medlemssystemet
Kontaktpersoner for udvalg kan hente information og mailadresse på udvalgets medlemmer på mit.enhedslisten.dk. . Du kan se mere om medlemssystemet og finde vejledninger til at bruge det her.