Hjælp til udvalg

Her kan du se en oversigt over hvilken hjælp fra landsorganisationen, man kan forvente som godkendt udvalg i Enhedslisten.

Udvalgsansvarlig i organisationsteamet
Der er en udvalgsansvarlig i organisationsteamet, som man kan kontakte og få sparring og vejledning som udvalg. Den udvalgsansvarlige er ligeledes ansvarlig for at tænke udvalgene ind i det øvrige organisatoriske arbejde i Enhedslisten.

Udvalgsansvarlig på Landskontoret er Didde Jacobsen, [email protected]

Hjemmeside på Enhedslistens CMS-system
Alle udvalg har mulighed for at have en hjemmeside på Enhedslistens system, WordPress, og Landskontoret yder teknisk support til brug af hjemmesiderne. Der er klare henvisninger til udvalgenes hjemmesider og arbejde på vores.enhedslisten.dk.

Mailadresse og indbakke
Som udvalg har I jeres egen mailadresse på Enhedslistens system. Den videresender mails, der sendes til udvalgets mailadresse, til kontaktpersonen og evt. andre i koordineringsgruppen. Kontakt [email protected], hvis der er behov for vejledning i forbindelse med dette.

Økonomiske rammer
Alle udvalg har 2000 kr, som de selv råder over i budgettet. Der er rejserefusion for udvalgsmedlemmer til udvalgets møder og arrangementer. Det er altid muligt at søge om flere midler ved at lave en ansøgning til ForretningsUdvalget med budget og beskrivelse af årsagen til behovet for flere penge. Ansøgningen sendes til [email protected]. Man kan søge om penge til at afholde større seminarer, studierejser m.m. Hvis man er i tvivl om proceduren eller har spørgsmål til, om man hvad man kan søge til, kan man sende en mail til [email protected]

Muligheder i medlemssystemet
Kontaktpersoner for udvalg kan hente information og mailadresse på udvalgets medlemmer på mit.enhedslisten.dk. . Du kan se mere om medlemssystemet og finde vejledninger til at bruge det her.

Sparring om udadvendte aktiviteter
Hvis udvalget planlægger at holde et udadvendt seminar, kan org.teamets udvalgsansvarlige kontaktes med henblik på sparring om sted og planlægning. Vi har desværre ikke ressourcer til at lave praktisk arbejde i forbindelse med et udvalgsarrangement, men vi vil meget gerne være behjælpelige med at dele ud af vores erfaring om steder, facilitering, oplægsholdere m.m.