Principper, program og finanslov

Referat af HB-mødet d. 5. okt. 2013. Af Ingelise Bech Hansen, medlem af hovedbestyrelsen

På hovedbestyrelsesmødet i oktober var der flere store og vigtige punkter på dagsordenen. De mest vidtrækkende var drøftelse af første udkast til principprogram og finanslov 2014.

Mere boblevand, flere principper, mere slagkraft og klasseanalyse var noget af det, der blev efterlyst, da den af hovedbestyrelsen nedsatte skrivegruppe fremlagde første udkast til principprogrammet. Og hvad blev der af feminismen? Udkastet blev på den ene side rost for det letforståelige sprog, det var skrevet i, mens det på den anden side blev kritiseret for prosastilen, som visse steder grænsede til det ugebladsagtige. Skrivegruppen havde bestræbt sig på at nå til enighed om formuleringerne, og der er kun to steder i teksten, der afsløres uenigheder. Der var til mødet fremsat forslag om at skyde principprogramdiskussionen til hjørne til efter kommunal- og regionsvalget. Årsmødet 2014 skulle så i stedet have den politiske situation som hovedpunkt. Forslaget blev nedstemt, blandt andet under henvisning til årsmødebeslutningen i 2013.

Det blev besluttet at udsende programudkastet til videre debat i afdelinger og udvalg samt på to debatseminarer i januar og en delegeretkonference i marts.

Finanslov 2014 blev drøftet i lyset af det netop fremsatte velfærdsudspil. Der har endnu ikke været ført egentlige forhandlinger. Derfor vedtog hovedbestyrelsen ikke et nyt mandat, men godkendte mandatet fra september med en lille revision for at sikre, at årsmødebeslutningen er indeholdt i mandatet. Mandatet er fortsat fortroligt. På mødet diskuterede vi tre tænkte scenarier for slutfasen af finanslovsforhandlingerne, til hvilke vi forsøgte at argumentere både for et nej og for et ja.

Organisationens udvikling fyldte også meget på mødet såvel i et tilbageskuende som i et fremadskuende perspektiv

Herudover diskuterede hovedbestyrelsen forslag til budget 2014 og vedtog til slut en hilsen til Folkebevægelsens landsmøde.