Palæstina – Afslut 50 års besættelse

I juni 2017 er det 50 år siden at Israel besatte Vestbredden, Østjerusalem og Gaza

FNs gentagne krav om fredsforhandlinger og en fredsaftale, der skal sikre en løsning, hvor Israel og Palæstina kan leve fredeligt side om side, er blevet udskudt igen og igen, fordi Israel med USA’s opbakning har nægtet at deltage i realitetsforhandlinger.

En fredsaftale forudsætter

· at der i forhandlingerne tages udgangspunkt i FNs resolutioner og grænserne fra før 1967 – den såkaldte grønne linje

· at Israel ophæver besættelsen af Vestbredden og Østjerusalem, og trækker de mere end 760.000 bosættere hjem

· at blokaden mod Gaza ophæves og genopbygning af området efter krigen i 2014 igangsættes

· at der sikres en aftale om Jerusalem som udelt by for begge lande

· at der findes en tilfredsstillende løsning for de palæstinensiske flygtninge

· at mere end 9000 politiske fanger, heraf mange børn, løslades fra de israelske fængsler

FNs sikkerhedsrådet krævede i december 2016 stop for israelske bosættelser på Vestbredden.
Israel skal straks og fuldt ud indstille aktiviteter med bosættelser i det besatte palæstinensiske område. Udtalelsen slår fast, at bosættelserne er en trussel mod en to-statsløsning med en selvstændig palæstinensisk stat side om side med Israel.
14 ud af 15 medlemmer af sikkerhedsrådet stemte for. USA der som regel står på Israels side, undlod at stemme.

Tiden er inde til aktiv handling fra alle FNs medlemslande.

BDS-bevægelsens (Boykot, Disinvestment, Sanction) aktiviteter har de sidste 3 år bredt sig internationalt. I kølvandet på aktiviteterne har flere virksomheder og lande trukket deres investeringer fra Vestbredden. EU har lagt genforhandlinger af den privilegerede samarbejdsaftale med Israel på is.

Enhedslisten opfordrer alle til at deltage aktivt i BDS-aktiviteter og andre aktiviteter i forbindelse med 50 året, der kan fremme en fredsløsning.

Den danske regering skal bakker aktivt op om FNs vedtagelser og forstærker presset overfor Israel for at indgå reelle forhandlinger.

Det mest effektive vil være en global boykot af Israel – begyndende med en effektiv våbenembargo. Helt aktuelt skal den danske regering afbryde de forhandlinger, der i disse måneder foregår om en meget stort køb af udstyr til det danske artilleri fra det israelske firma Elbit.

50 års besættelse er mere end nok – Nu må der handles.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. Feb 2017