Om sommerens debat


Om sommerens debat:

Der har i løbet af sommerens agurketid været en voldsom pressehetz, som har forsøgt at skabe tvivl om Enhedslistens holdning til principielle spørgsmål. Derfor ønsker Hovedbestyrelsen at slå fast, at Enhedslisten arbejder for en socialistisk revolution i forståelsen grundlæggende samfundsforandring af fredelig og demokratisk karakter. Enhedslisten har siden sin dannelse i 1989 været et parti, der hver dag slås for at udvide demokratiet, for sociale forbedringer og for alle borgeres indflydelse i Danmark. Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville bruge vold eller at ville indskrænke demokratiske rettigheder.

Om Enhedslistens principprogram og proces:

Enhedslistens principprogram skal gennemgå en revision. Dette blev vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2012. Indholdet af programmet skal diskuteres og vedtages af Enhedslistens medlemmer, og hovedbestyrelsen ønsker ikke på forhånd at tage stilling til udfaldet af denne partidebat. Indtil denne proces er afsluttet på et årsmøde er Enhedslistens nuværende principprogram samt øvrige årsmødevedtagelser naturligvis stadig gældende og Enhedslistens politik.

I den forbindelse ønsker Enhedslistens hovedbestyrelse at slå fast, at kriminalitet skal opklares og forhindres. Det har vi brug for et politi til, også i fremtiden, men politiet og retssystemet bør være mere gennemsigtigt og sikre den enkeltes rettigheder bedre end i dag.

Enhedslisten arbejder for nedrustning og mener, at militæret som vi kender det i dag, bør erstattes med civilt beredskab og en langt mindre organisation, der kan stå for et eventuelt bidrag til fredsbevarende FN-indsatser. Dette blev også slået fast af vores årsmøde 2012.

Enhedslisten har heller intet ønske om at afskaffe den private ejendomsret over almindelige menneskers ejendom. Det er desværre i flere tilfælde blevet udlagt sådan i medierne. I stedet mener Enhedslisten, at der er brug for at erstatte markedskræfternes styring med bæredygtig omstilling og grundlæggende demokratisering og kontrol med produktionen og den finansielle sektor bl.a. gennem etablering af en samfundsejet banksektor, fælleseje og andre kollektive ejendomsformer.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse på HB-mødet d. 18.-19. august 2012