Ligebehandlingskomité

Information og kontaktoplysninger

Her kan du læse om Enhedslistens ligebehandlingskomité, samt finde kontaktoplysninger

Ligebehandlingskomitéen er en uvildig instans, valgt blandt partiets medlemmer på årsmødet, der har til opgave at undersøge sager om krænkende handlinger eller sager, hvor medlemmer er blevet krænket. Ligebehandlingskomitéens opgave er at undersøge sager om krænkelser og komme med anbefalinger til, hvordan sager skal håndteres til det relevante beslutningsorgan (eksempelvis Hovedbestyrelse eller afdelingsbestyrelse).

Ligebehandlingskomitéen har ingen beslutningskompetence, men skal sikre, at sager om krænkelser undersøges uafhængigt af politiske og personlige interesser.

Ligebehandlingskomitéen skal være mest muligt uafhængig af magthierakier og politiske interesser, og medlemmer af ligebehandlingskomitéen kan derfor ikke samtidig være valgt til Enhedslistens hovedbestyrelse, folkevalgt for Enhedslisten eller ansat i partiet.

Alle medlemmer af Enhedslisten kan henvende sig til komiteen med en sag, de ønsker undersøgt. Medlemmer af SUF og RGU, som ikke er medlem af Enhedslisten, har mulighed for at henvende sig til komitéen med en sag på lige fod med medlemmer af Enhedslisten, hvis det drejer sig om en hændelse der er sket indenfor Enhedslistens rammer.

Ligebehandlingskomiteen kan kontaktes på mail via [email protected]enhedslisten.dk.