Ligebehandlingskomité

Information og kontaktoplysninger

Her kan du læse om Enhedslistens ligebehandlingskomité, samt finde kontaktoplysninger

Enhedslisten er et feministisk parti, som ikke accepterer handlinger, der krænker, nedværdiger eller ydmyger andre.

Sexisme, racisme og andre diskriminationsformer som trans- og homofobi er magtudøvelse, der er med til at fastholde de strukturelle hierarkier, som Enhedslisten arbejder for at nedbryde både i vores egen organisation og alle andre steder i samfundet.

Enhedslisten skal være et parti, hvor alle har fri og lige mulighed for at deltage, og bidrage med sine perspektiver og holdninger. Det er vi ikke, når nogle medlemmer udsættes for diskrimination og krænkende handlinger.

Kontakt ligebehandlingskomitéen

Medlemmer af Enhedslisten, SUF og RGU kan henvende sig til Enhedslistens ligebehandlingskomité hvis de oplever at blive udsat for krænkende handlinger i partiet.

Ligebehandlingskomiteen arbejder ud fra Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger, som du kan læse mere om her.

Du kontakter ligebehandlingskomitéen på [email protected]

Komiteen mødes den første mandag i hver måned, hvor vi behandler alle henvendelser. Du kan forvente svar umiddelbart derefter.

Hvis komiteen vurderer, at din henvendelse falder inden for komiteens anvendelsesområde, kontakter vi dig, og drøfter sagens videre forløb i fællesskab.

Komiteens valgte erklærer sig inhabile i sager, hvor henvendelsen kommer fra medlemmer af Enhedslisten, SUF eller RGU, som den valgte har private relationer til, deler afdeling med, eller har andre former fra samarbejdsrelationer med i organisationen. I disse tilfælde indtræder en suppleant i komiteen.

 Medlemmer af ligebehandlingskomiteen er:

  • Jon Toivo Hansen (han/ham) Valby
  • Anna Berg (hun/hende) Røde firkant
  • Magne Pihl, supp. (han/ham) Gentofte
  • Charlotte Lindberg, supp. (hun/hende), Ikast-Brande

 

Enhedslistens advokatordning

Enhedslisten har lavet en advokatordning, som kan bruges, hvis man er udsat for krænkelser af seksuel karakter i Enhedslisten, SUF eller RGU. Har du været udsat for seksuelt krænkende adfærd, kan du kontakte SIRIUS advokater på telefonnummer 88 88 85 85 i tidsrummet mandag til fredag kl. 9.00-16.00. Ved henvendelsen skal du oplyse, at der ringes til Enhedslistens advokathotline, hvorefter du vil blive sat i kontakt med én af de medarbejdere, som er tilknyttet advokatordningen for Enhedslisten

Hvis du været udsat for alvorlige overgreb

Hvis du har været udsat for voldsomme krænkelser som voldtægt, seksuelle overgreb, fysiske overgreb eller grov chikane anbefaler vi at du anmelder dette til politiet. Du kan kontakte Enhedslistens advokatordning, hvis du har brug for rådgivning og støtte til dette.

Du kan også kontakte Joan Søstrene, der tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for seksualiseret vold. Find kontaktoplysninger på joan-soestrene.dk