Mødekalender HB 2015 – 2016

Mødeplan for Enhedslistens hovedbestyrelse 2015-2016

27. september på årsmødet, Gladsaxe

31. okt/1. nov., Skanderborg

12. dec., København, Internationalt tema

9. jan., København, Fællesmøde med SUF

6.-7. feb., København, kommunalt tema samt EU-program og opstilling til EU-parlamentet

12. marts, Århus, tema om miljø/ klima

2. april, København, tema om det faglige arbejde

14.-16. maj – Årsmøde!