Miljøkrise, heldagsskole og lærerlockout

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 9.-10. marts 2013. Af Katrine Toft-Mikkelsen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

I høj sol og bidende frost mødtes Enhedslistens hovedbestyrelse i weekenden 9.-10. marts. Med regeringens forslag tilvækstpakke, KL’s lockout af lærerne, en truende folkeskolereform, et kommende årsmøde og meget mere, var der rigeligt at diskutere, og mødet var da også af den grund udvidet til et todagesmøde.

Miljøkrise, heldagsskole og lærerlockout

Vi indledte med det (desværre) højaktuelle emne miljøkrise. En af hovedpointerne i oplægget, samt i den efterfølgende diskussion, var, at det er en fejl at se de forskellige kriser (miljøkrise, økonomisk krise, ressourcekrise) som isolerede fænomener. Det betyder, at man ofte i forsøget på at løse den ene krise forværrer de andre, hvilket f.eks. kan ses med regeringens vækstpakke. Kriserne hænger tæt sammen, og de løsninger, vi præsenterer, skal derfor være løsninger for alle kriserne. Vi skal huske, at miljøkamp er klassekamp. Derfor skal vi også passe på ikke at skabe sociale modsætninger i miljøkampen; vi kan ikke opbygge en bred bevægelse, hvis vi ikke har politiske svar, der tager sociale hensyn.

Herefter diskuterede vi den generelle politiske situation og vedtog en udtalelse om bl.a. den kommende kommuneaftale.

Heldagsskole gavner ikke børnene

Søndag diskuterede vi folkeskolereformen og lærerkonflikten. Der var enighed om, at vi er grundlæggende imod regeringens forslag om heldagsskole – uanset om det gennemføres ved lov eller lokalt i kommunerne. Forslaget er ikke til gavn for børnene – hverken de ressourcestærke eller de svagere. Barndommen har en værdi i sig selv, og børn har ret til fritid. Efter årsmødet skal der iværksættes et arbejde for at få en bred debat om vores politik på det pædagogiske område.

Og så var der naturligvis fuld opbakning til lærerne og det fremlagte forslag til aktiviteter og køreplan.

På mødet havde vi derudover evaluering af Hovedbestyrelsens arbejde i den forløbne periode, årsmødeforberedelse og beretning, proces for en prostitutionsdebat samt diverse foreliggende sager.