Modermålsundervisning

Modersmålsundervisning – et guldæg, der nu kastes væk.

”Ved at inddrage børnenes modersmål og sikre, at de bruger sproget aktivt derhjemme, kan vi se en klar effekt på børnenes trivsel og engagement og på forældrenes samarbejde med lærerne. Og det kan vi så se smitter af på, at de også bliver dygtigere til dansk på længere sigt”.

Dette udtalte professor Simon Calmar Andersen og hans kolleger ved TrygFondens Børneforskningscenter i en artikel i Folkeskolen februar 2023. Det var på baggrund af et studie af, hvad en ressourcebaseret modersmålsundervisning havde af effekt.

Få måneder man kunne læse denne artikel, besluttede alle partier i Roskilde byråd – bortset fra Enhedslisten – at man fra 2024 ville spare modersmåls undervisningen væk. Dog ikke for elever i 5.-9. klasse, der kommer fra EU og EØS lande, da modersmålsundervisning for denne elevgruppe er bestemt ved lov.

I professorens arbejde, er der en mor, der – efter barnet i en periode har modtaget modersmålsundervisning – udtaler: ’Min datter er en helt anden. Hun har selvtillid, hun leger med ord og sprog. Hun oplever, at hun godt kan’.

Det er uomtvisteligt, at modersmålsundervisning har en stor effekt på børnenes udvikling og trivsel. Professoren udtaler efter studiet: ”Vi har fundet noget guld, og effekten og potentialet kan der ikke være tvivl om længere

I Roskilde har vi været så privilegerede at have haft dygtige modersmålsundervisere ansatte, knyttet til folkeskolerne gennem mange år. I sidste uge kom fyringsvarslerne så. Vi lukker ned fra det kommende skoleår, du bliver fyret, var beskeden.

Vi smider guld ud med badevandet! Sådan! Uden rysten på hånden over, hvad vi mister og risikerer med denne beslutning. Det lyder hult, når samtlige partier, der står bag beslutningen, samtidigt har travlt med at fortælle, at vi fremover skal gøre ting klogere, blive dygtigere til at arbejde forebyggende, skabe større trivsel og stærkere fællesskaber.

Tak for kaffe siger vi bare!

Jonas Paludan, Birgitte Baktoft, Anna Bondo Nielsen

Enhedslistens byrådsgruppe

 

Læs hele historien HER