Har Venstre nogen løsninger på trafikproblemerne?

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten fører ikke ”krig mod biler”, som Martin Skou Heidemann påstår. Desværre er kollektiv transport nedprioriteret gennem mange år, så bilen er blevet en hurtigere og billigere løsning for mange. Martin Skou Heidemann og Venstre ved godt, at de mange biler gør Gladsaxe til én af landets mest støjplagede kommuner, og flere veje er blokeret af bilkøer i myldretiden. Det bliver kun værre, hvis vi ikke gør det mere attraktivt at cykle og bruge kollektiv transport, og mindre attraktivt at tage bilen.

Enhedslisten foreslår færre parkeringspladser som ét af flere redskaber til at reducere biltrafikken. Det er særlig oplagt ved nye boligområder og erhverv med kort afstand til kollektiv trafik. Selvom færre parkeringspladser er vedtaget i enkelte lokalplaner, er det ikke årsagen til manglen på parkeringspladser – det skyldes, at antallet af biler i Gladsaxe er vokset med 70% på 10 år.

Byrådet har vedtaget et mål om at nedbringe biltrafikken med 10% inden 2030. Det er der flere grunde til:

  • 45% af CO2-udledningen i Gladsaxe kommer fra trafikken.
  • Der er trængselsproblemer i myldretiden, som ikke kun skyldes letbanebyggeriet.
  • Mange er udsat for trafikstøj i en grad, der kan være sundhedsskadelig.
  • Luftforurening fra trafikken er sundhedsskadelig og kan forringe indlæringen hos børn.

Venstre stemte også for målsætningen om at reducere biltrafikken. Har Venstre forslag til at nå dette mål? Eller vil Venstre bare lade udviklingen gå sin gang, indtil problemerne fra biltrafikken bliver helt utålelige?

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 7. maj 2024.

Læs hele historien HER