GØR KOLLEKTIV TRANSPORT ATTRAKTIV!

Marianne Frederik, formand for udvalget for trafik og regional udvikling

I regionen har der være nedsat et opgaveudvalg med 14 borgere, 3 regionsrådspolitikere og 2 borgmestre fra Glostrup og Hvidovre. Udvalget mødtes 4 gange over de sidste 3 måneder.

Her er de seks anbefalinger, der er præsenteret for Regionsrådet:

  • Ét simpelt billetsystem: F.eks. let forståelighed og ensartede regler om cykelmedtagning
  • Mere information: F.eks. bedre wayfinding og skiltning på stationerne
  • Det gode knudepunkt: F.eks. beskyttet cykelparkering og tryghedsvagter
  • Gode faciliteter: F.eks. døgnåbne toiletter og flere ventefaciliteter med læ.
  • Forbindelser på tværs: F.eks. bred dækning i yderområder og mellem kommunegrænser
  • Bussen har første prioritet: F.eks. egne busbaner og prioriterede trafiksignaler

Udvalget for Trafik og Regional Udvikling skal arbejde videre med forslagene.

I Enhedslisten ser vi frem til at samarbejde med trafikselskaberne og kommunerne om bedre kombinationsrejser, tilgængelighed og tryghed ved stationer og stoppesteder.

Der er allerede nu planer om skabe mere tryghed på S-togslinjerne A og E, samt lokalstationerne Gribskov og Helsinge.

Vi ser frem til opstart af Letbanen i Ring 3 og ændringerne af stationer som f.eks. Herlev, Glostrup og Ny Ellebjerg, hvor vi kan gøre opmærksom på at få nogle af opgaveudvalgets anbefalinger indarbejdet. Ligesom Hillerød station skal ombygges for at skabe større tilgængelighed og skift mellem lokaltog, S-tog og busser.

Vi ser frem til hurtigere forbindelser med S-tog, samt hurtigere forbindelser på tværs af regionen og S-togs-linjerne, som f.eks. hurtigbusserne (BRT) for 200S og 400S.

Vi ser frem til, at der gennemføres bilafgifter for at køre på vejene især i trængselsområderne og myldretiden.

I Enhedslisten har vi stort fokus på at få flere til at cykle og bruge kollektiv transport. Det har vi, fordi biltrafikken skaber trængsel, støjer, skaber luftforurening og bidrager til CO2- udledningen. Busserne bliver omlagt hurtigere til el, end elbilerne kommer til at køre på vejene. Det er mere bæredygtigt at investere i kollektiv transport end flere vejanlæg, vejtunneler og vejbroer. Det er sundt og miljørigtigt at cykle for de mange, der kan det.

Derfor satte Enhedslisten fokus på det i konstitueringsaftalen, hvor dette opgaveudvalg blev besluttet. Nu er alle politikerne forpligtet til at følge op på anbefalingerne. Nogen kan gennemføres indenfor få år, andre tager længere tid.

Det helt basale udgangspunkt er, at politikere og trafikselskaber ikke forringer den kollektive transport og cykelmulighederne. Men tværtimod forbedrer det!

Læs hele historien HER