Enhedslisten i ny rolle

Enhedslisten i Roskilde Kommune afholdt generalforsamling den 12 marts og lagde en plan for det kommende års arbejde i lyset af den nye rolle, partiet har fået efter dannelsen af SVM-regeringen.Kontaktperson Åge Skovrind noterede i beretningen, at lokalafdelingen med 170 medlemmer er langt den største i Sjællands Storkreds. Mange medlemmer har deltaget i kampagnerne til folkeafstemningen og folketingsvalget, og der har været afholdt adskillige velbesøgte offentlige arrangementer. I forlængelse af et debatmøde om Ukraine blev der taget initiativ til dannelsen af Fredsinitiativet i Roskilde, som siden har stået bag en række arrangementer.

Generalforsamlingen godkendte den arbejdsplan, Per Nielsen fra bestyrelsen fremlagde. Det hedder her, at der er behov for, at Enhedslisten markerer sig med stigende styrke som et socialt ansvarligt og samfundsforandrende alternativ. Det skal blandt andet ske gennem et større engagement i klima- og miljøkampen og i freds- og solidaritetsarbejdet.

Anna Bondo fremlagde en beretning for byrådsarbejdet og fremhævede de solide baggrundsgrupper, som er med til at støtte partiets tre byrådsmedlemmer. Der var anerkendelse af Enhedslistens medvirken til sidste års budgetforlig, hvor det lykkedes at undgå de voldsomme besparelser på driftsudgifterne, som der først var lagt op til. Men kommunernes økonomi ser sort ud for de kommende år med den ny regering, budgetloft og stramme økonomiaftaler – så der kan blive penge til den oprustning, som vi er modstandere af, sagde hun.

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, som nu består af Aslak Beha Baunsgaard, Anne Haarløv, Danny Nielsen, Gert Petersen, Per Nielsen, Peder Pedersen og Åge Skovrind. Suppleanter er Anna Bondo og Birgitte Baktoft.

De første arrangementer bliver en rundvisning på Musicon den 16. april og morgenmødet i Byens Hus den 1. maj med morgenmad, musik og talere, hvor man blandt andet kan høre partiets nyvalgte folketingsmedlem Trine Pertou-Mach.

Læs hele historien HER