BRT-bus på Ring 4 i stedet for flere biler

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Tak til de 23 grundejerforeninger for deres advarsel imod udvidelsen af Ring 4. Udvidelse af Ring 4 vil betyde en forøgelse af biltrafikken, som er helt uforsvarlig. Enhedslisten står derfor også udenfor den politiske aftale om dette i Folketinget.

Klimaforskerne melder entydigt om, at klimaforandringerne er på vej mod langt højere temperaturstigninger med meget alvorlige konsekvenser, hvis ikke der gennemføres gennemgribende omstillinger i samfundet. Trafikken er en af de største kilder til CO2-udledning i Danmark, og derfor bør der arbejdes på at mindske biltrafikken i stedet for at øge den.

Ud over klimabelastningen fører biltrafik også til støj. Der er alvorlige støjproblemer fra de store veje på grund af de senere års store stigning i biltrafikken. Mere trafik på Ring 4 vil kun øge støjproblemerne.

Endelig er udvidelsen af Ring 4 helt uforståelig, når man samtidig vil etablere en BRT-bus på samme strækning. BRT-bussen skal køre i eget spor det meste af ruten for at komme hurtigt frem. Et ekstra spor til biltrafik, plus det ekstra spor til BRT-bussen, vil dels betyde ekstra udgifter til udvidelse af vejen. Og samtidig vil plads til flere biler undergrave passagergrundlaget og økonomien for BRT-bussen.

Der er ingen gode argumenter for at udvide Ring 4 til flere biler. Jeg håber, at så mange som muligt, både fra grundejerforeninger, boligforeninger, pendlere og lokale politikere, vil sende høringssvar og protestere over den meningsløse udvidelse.

Indlægget er sendt til Gladsaxebladet.

Læs mere

Læs hele historien HER