Biogas med omtanke

Vi skal tænke os om, når der skal placeres nye biogasanlæg. Vi skal ikke understøtte et landbrug med en overdimensioneret husdyrproduktion, som lægger Det Sydfynske Øhav øde hen med kvælstofudledning og står for den største klimabelastning i Svendborg Kommune.

  • Jesper Kiel, Enhedslisten og forperson for Teknik- og Miljøudvalget

Et udsnit at overskrifterne i Fyns Amts Avis sætter fint rammen: “Man kan svømme rundt i timevis uden at se en eneste fladfisk”, “Det er jo nærmest et kollaps de seneste fem år”, “Kvægkonge overskrider biogasgrænser”, og “Storbonde truer med at flytte virksomhed fra Svendborg – De kan ikke tåle, at jeg tjener penge”

Nu kan man sagtens beskylde en socialist for ikke at kunne tåle at se kapitalister tjene penge, men det er jo ikke det, som er på spil, når jeg ikke ikke vil støtte en udvidelse af biogasanlægget på Tåsinge.

Antallet af husdyr skal nedbringes, og kvægbedrifter som Andekærgård, hvor kvæget aldrig kommer på græs, burde være fortid. Derfor skal vi ikke åbne op for, at biogasanlægget ved Andekærgård udvides i et område med små, smalle veje. Anlægget har fra starten været overdimensioneret og har været afhængig af store tilførsler af biomasse, fordi gylle indeholder meget lidt energi.

Vi skal løse både klima- og kvælstofkrisen ved at ændre det sydfynske landbrug, og hvis der skal placeres et større fælles biogasanlæg, så skal det ligge i et område med direkte adgang til et mere robust vejnet. Det fremgår også klart af kommuneplanen.

Derfor skal Kurt Poulsen ikke have lov til at udvide det overdimensionerede “gårdbiogasanlæg” til en endnu større risikovirksomhed.

Har jeg noget imod, at Kurt tjener kassen? Jeg har bestemt noget imod, at der tjenes penge på at lægge Det Sydfynske Øhav øde hen med store overdimensionerede husdyrbrug og landbrugets store kvælstofudledning.

Jeg er da lidt pikeret over at biogasproducenterne scorer kassen på en blanding af statsligt tilskud og høje priser for gasforbrugere. Jeg har i den grad noget imod, at man lige hæver profitten ved at overskride miljøgodkendelsen med 33 procent.

Jeg har ingen respekt overfor agrarkapitalister, som forsøger at true sig til en udvidelse, efter at man har demonstreret total mangel på respekt for miljølovgivningen.

Skal biogasproduktionen udvides, så skal det gøres med omtanke, så vi ikke understøtter et klimabelastende og kvælstofudledende landbrug. Biogasanlæggene skal placeres ved større veje og anden nødvendig infrastruktur.

Læs hele historien HER