Lockout af lærerne – mistillid til regeringen

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 6. april 2013. Af Susanne Flydtkjær, medlem af hovedbestyrelsen

Lockout af lærerne – mistillid til regeringen – den aktuelle politiske situation i det hele taget – samt ikke mindst forberedelse af årsmødet fyldte meget på HB-mødet.

Men også interne medier og diskussion om venstrefløjsmedier fandt vej til mødelokalet i Studiestræde.

Baggrunden var bl.a. forslag fra årsmødet 2012 om at styrke progressive og udvikle vores egne medier jf. vores mål 2012 – 2016.

Med fortsat vokseværk i vores parti skal der tænkes nyt, langsigtet – og hurtigt – når kommunikation til og fra – og mellem medlemmer og landskontor skal være optimal – og dække alles og helt forskellige behov. D

Fokus på de interne medier var især på hvorledes det kan sikres at medlemmer har adgang til de beslutninger der er truffet tidligere – og at det ikke blot er mindre eller større aktuelle forslag fra især folketingsgruppen der kan udsøges på vores hjemmeside. Og så Netforums muligheder – og hvad mange medlemmer måske oplever som et tungt diskussionsforum – var genstand for diskussion.

Styrkelsen af progressive medier havde fået nyt fokus idet der til årsmødet 2013 ligger et konkret forslag om at Enhedslisten skal have en netavis – en ”venstrefløjs-netavis”.

Der eksisterer allerede i dag en række venstrefløjsmedier de fleste som både papir og net. Spørgsmålet er om Enhedslisten skal lave et Modkraft 2. Eller om sparsomme ressourcer skal bruges på at støtte fx Modkraft eller Arbejderen

Spørgsmål om hvorvidt der er behov for en netmedie – har vi økonomi til et medie med fastansatte journalister mv, samt problematikken om hvorvidt netmediet skal være uafhængigt af partiet – og hvorledes dette sikres – blev der ikke fundet svar på HB-mødet.

I stedet blev det besluttet at støtte forslaget om Netavis – og få undersøgt om der nu eller kan der med nogen sandsynlighed komme et behov for en netmedie, som har en brugerflade der rækker betydeligt længere ud end Enhedslisten og resten af venstrefløjen.

I øvrigt diskuterede HB også: Evaluering, Lockout, Mistillidsvotum, Årsmøde