Kriterier for økonomiske ansøgninger

Der gives kun til arrangementer med Enhedslistens afdelinger, netværk, udvalg eller lignende som arrangør eller medarrangør. Eksterne ansøgninger henvises til Rød Fond.

Der skal indsendes en ansøgning med beskrivelse af arrangementet samt et budget, herunder om der er andre indtægter. Der skal ansøges om et specifikt beløb.

Der gives ikke støtte til honorarer

Såfremt der er bespisning, skal der være en deltagerbetaling

Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer eller for offentligheden.

I udgangspunktet dækker FU kun landsdækkende arrangementer. Derfor skal arrangementet ligge i weekenden, så der er mulighed for deltagelse fra andre steder. Arrangementer der ikke er landsdækkende bør i udgangspunktet søge lokalt eller regionalt. Der kan desuden godkendes lokale ansøgninger fra afdelinger med meget få midler, fx hvis de ikke sidder i byrådet.

Der skal være min 14 dage fra ansøgningen er indsendt til arrangementet skal afholdes

Der gives kun underskudsgarantier på baggrund af et budget. Dvs. at hvis arrangementet bliver billigere end forventet, betales resten af beløbet tilbage. Såfremt arrangørerne ønsker at dække nye udgifter – også på baggrund af flere indtægter eller mindre udgifter end forventet – skal der ansøges om dette.

Såfremt arrangementet overholder dette samt er på max 10.000,- kan landskontoret godkende ansøgningen administrativt. FU orienteres om givne bevillinger. FU kan desuden behandle alle interne ansøgninger.

Ansøgninger kan sendes til [email protected]

Vedtaget af forretningsudvalget d. 20. marts 2019