Kontakt

Silkeborg afdeling
E-mail: erikwissing@tdcspace.dk
Facebook: https://www.facebook.com/EnhedslistenSilkeborg
Hjemmeside: http://www.enhedslisten-silkeborg.dk/

Kontaktperson
Erik Wissing
Tlf: 29241558
E-mail: erikwissing@tdcspace.dk

KB-medlem
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget
Lene Fruelund
Tlf: 51944453
E-mail: Lene.fruelund@silkeborg.dk

KB-medlem
Medlem af Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Peter Sig Kristensen
Tlf: 51509125
E-mail: petersig.kristensen@silkeborg.dk