Kontakt

Politisk Økonomisk Udvalg
Kommissorium for Politisk Økonomisk Udvalg

Enhedslistens Politisk Økonomisk Udvalg beskæftiger sig med nationale og internationale økonomiske forhold. Hensigten er at bidrage til udviklingen af et demokratisk, socialt og økologisk bæredygtigt socialistisk samfund.
Udvalget arbejder både med analyser af de økonomiske forhold, teorier og ideologier, med strategier for forandringer og med formulering af aktuel politik og reformforslag. Det er naturligt, at udvalget i sit arbejde inddrager andre politikområder f.eks. miljø, sundhed og international politik.
Udvalget diskuterer og søger at afklare de problemstillinger, det arbejder med. Udvalget bidrager til og samarbejder om partiets, folketingsgruppens og andre repræsentanters politiske udspil, kampagner og oplysningsvirksomhed. Det har endvidere en selvstændig opgave i stimulering af diskussioner og oplysningsvirksomhed i Enhedslisten som i offentligheden. Det handler både om at arrangere debatter og formulere indlæg.
Udvalget afholder årligt et landsmøde i marts måned, hvor der aflægges beretning, vedtages de prioriterede arbejdsopgaver og vælges et koordinationsudvalg.

Indstillet på Politisk Økonomisk Udvalgs generalforsamling 5. marts 2022 og godkendt i marts samme år af ForretningsudvalgetE-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk

Kontaktperson
0