Kontakt

Miljøpolitisk Udvalg
Miljøpolitisk Udvalg

Miljøpolitisk Udvalg favner alle de mange grønne facetter af Enhedslistens politik, herunder klima, energi, transport og kollektiv trafik, landbrug, dyrevelfærd og fiskeri, natur og vandmiljø, planlægning, forurening, kemi i forbrugerprodukter, produktion, forbrug og vækst samt genbrug og cirkulær økonomi. En opgave er således at sikre en sammenhængende, tværgående politik samt at tage initiativ til at konkretisere og kommunikere Enhedslistens politik på de mange felter.

Miljøpolitisk Udvalg fungerer endvidere som sparringspartner for de folkevalgte i Enhedslisten, som har fokus på det grønne arbejde. Det indebærer, at mail-netværket fungerer som dialogforum mellem de folkevalgte og medlemmerne og mellem medlemmerne. Miljøpolitisk Udvalg følger ligeledes bevægelsesaktiviteter og holder forretningsudvalget og hovedbestyrelsen orienteret herom med forslag til eventuelle tiltag.

På møderne er det vanskeligt at komme i dybden med de mange faglige områder. Udvalget vil derfor forsøge et etablere undergrupper, der arbejder med de enkelte politikområder og fremlægger udspil m.m. til drøftelse på enten møderne eller på seminarer. Miljøpolitisk Udvalg sigter på ca. 4 årlige møder, hvor fokus er på de mere overordnede linjer. Udvalget kan også afholde større (åbne) seminarer med fokus på udvalgte politikområder.

Miljøpolitisk Udvalg besidder mange kompetencer og kan benyttes af partiet som vidensbank i forhold til medlemsuddannelse og i konkrete sager, der arbejdes med. Der arbejdes med modeller for, hvorledes dette kan styrkes yderligere. Endvidere udgør Miljøpolitisk Udvalg en platform for at mobilisere medlemmer til lokal grøn omstilling og landsdækkende aktiviteter.

Miljøpolitisk Udvalg har ca. 125 medlemmer (marts 2017), og der deltager typisk 20 medlemmer i møderne. Alle medlemmer af MiU er dog tilknyttet mail-netværket. En koo-gruppe på 6-7 personer planlægger aktiviteterne.

Ønsker du som medlem af Enhedslisten at høre mere om Miljøpolitisk Udvalg og måske blive en del af mail-netværket for udvalget, kan du kontakte følgende person:

Martin Schmidt Konradsen
Mobil/: 71 79 09 09
E-mail: [email protected]


Miljøpolitisk Udvalg har på nuværende tidspunkt følgende undergrupper:

Dyrevelfærdsgruppen
Undergruppen arbejder med politikudvikling relateret til dyrevelfærd med henblik på at styrke Enhedslistens politiske arbejde for en anstændig behandling af alle dyr. Dyrevelfærdsgruppen fokuserer primært på at følge udviklingen på dyrevelfærdsområdet tæt med henblik på et styrket vidensgrundlag, at udarbejde politiske udspil til drøftelse i Miljøpolitisk Udvalg (til videre brug i Enhedslistens politiske arbejde) samt på at stå til rådighed med viden og sparring for Enhedslistens medlemmer, folkevalgte, forretningsudvalg og hovedbestyrelse m.fl.

Ønsker du som medlem af Enhedslisten at høre mere om Dyrevelfærdsgruppen og måske blive en del af mail-netværket for undergruppen, kan du kontakte følgende person:

Sidse Kærsgaard
E-mail: [email protected]


Hjemmeside: https://miljoepolitisk-udvalg.enhedslisten.dk/

Kontaktperson
Hans Kjærgaard