Kontakt

Miljøpolitisk Udvalg
Miljøpolitisk Udvalg

Miljøpolitisk Udvalg favner alle de mange grønne facetter af Enhedslistens politik, herunder klima, energi, transport og kollektiv trafik, landbrug, dyrevelfærd og fiskeri, natur og vandmiljø, planlægning, forurening, kemi i forbrugerprodukter, produktion, forbrug og vækst samt genbrug og cirkulær økonomi. En opgave er således at sikre en sammenhængende, tværgående politik samt at tage initiativ til at konkretisere og kommunikere Enhedslistens politik på de mange felter.

Miljøpolitisk Udvalg fungerer endvidere som sparringspartner for de folkevalgte i Enhedslisten, som har fokus på det grønne arbejde. Det indebærer, at mail-netværket fungerer som dialogforum mellem de folkevalgte og medlemmerne og mellem medlemmerne. Miljøpolitisk Udvalg følger ligeledes bevægelsesaktiviteter og holder forretningsudvalget og hovedbestyrelsen orienteret herom med forslag til eventuelle tiltag.

På møderne er det vanskeligt at komme i dybden med de mange faglige områder. Udvalget vil derfor forsøge et etablere undergrupper, der arbejder med de enkelte politikområder og fremlægger udspil m.m. til drøftelse på enten møderne eller på seminarer. Miljøpolitisk Udvalg sigter på ca. 4 årlige møder, hvor fokus er på de mere overordnede linjer. Udvalget kan også afholde større (åbne) seminarer med fokus på udvalgte politikområder.

Miljøpolitisk Udvalg besidder mange kompetencer og kan benyttes af partiet som vidensbank i forhold til medlemsuddannelse og i konkrete sager, der arbejdes med. Der arbejdes med modeller for, hvorledes dette kan styrkes yderligere. Endvidere udgør Miljøpolitisk Udvalg en platform for at mobilisere medlemmer til lokal grøn omstilling og landsdækkende aktiviteter.

Miljøpolitisk Udvalg har ca. 115 medlemmer (januar 2024). En koordinationsgruppe planlægger aktiviteterne.

Ønsker du som medlem af Enhedslisten at høre mere om Miljøpolitisk Udvalg eller melde dig til, kan du kontakte:

Finn Kjeller Johansen
E-mail: [email protected]


E-mail: [email protected]
Hjemmeside: https://miljoepolitisk-udvalg.enhedslisten.dk/

Kontaktperson
Finn Kjeller Johansen