Kontakt

Kvindepolitisk Udvalg
Overordnet skal Kvindeudvalget medvirke til at sikre, at køn medtænkes i alle sammenhænge, og bliver en del af den faste dagsorden hos ethvert medlem af Enhedslisten, således at Enhedslistens egen praksis også afspejler Enhedslistens politik. De følgende punkter beskriver metoder og værktøjer, der er brugbare i dette arbejde.

Kvindeudvalget skal indsamle aktuel og relevant viden om ligestillings-status, så vi har et godt grundlag at arbejde ud fra. Det gælder viden inden for de klassiske ligestillingstemaer som ligeløn, orlov, arbejdstid, kønsroller på arbejdspladsen. Det gælder kvinders rolle i alle samfundets institutioner (sundhed, seksualitet, familien, politik, uddannelsessystemerne, handel med kvinder, skønhedsindustrien, medier, med videre).

Kvindeudvalget kan ud over at indsamle viden også analysere den, lægge strategi for forandring og afprøve strategier. Kvindeudvalget fungerer således som baggrundsgruppe for folketingsgruppen, grupper i kommunalbestyrelser og Enhedslisten i øvrigt.

Kvindeudvalget kan både arbejde lokalt og globalt. Kønskampen er international.

Kvindepolitisk Udvalg mødes fast i Studiestræde den 3. mandag i måneden kl. 17 til 19. Hertil kommer et weekendseminar en gang om året.
Mødeindkaldelser, referater og anden information formidles udelukkende pr. mail.
Vi er ca. 30 på maillisten. Halvdelen ser vi jævnligt, mens en del fra provinsen følger aktivt med.
Vil du være med melder du dig på maillisten hos kantaktpersonen. Vil du vide mere kan du ringe eller skrive til kontaktpersonen eller læse vores årlige beretninger, som alle udvalg udarbejder til hvert årsmøde.
E-mail: [email protected]

Kontaktperson
Gunna Starck
Tlf: 4249 7921
E-mail: [email protected]