Kontakt

Internationalt Udvalg
Internationalt Udvalg består af ca. 120 internationalistiske Enhedslistemedlemmer, der som hovedregel holder møde den 2. tirsdag i månedet kl. 19.30. På dette møde tager vi sædvanligvis et internationalt emne, der er aktuelt oppe i tiden. De fleste medlemmer bor i København, men vi søger også at skabe aktivitet i provinsen. Vi har en fælles mailservice, som du kan blive tilsluttet - og derved følge med i, hvad der sker.

Internationalt Udvalg tager sig af international politik uden for EU: Vi har dog grænseflader til næsten alle partiets udvalg, i særdeleshed med Europapolitisk Udvalg og Miljøudvalget. Vi søger også at udbygge partiets kontakt med solidaritetsmiljøet i Danmark og internationalt.

Udvalget har tre undergrupper, Arabisk forårsgruppen, Latinamerikagruppen og Udviklingspolitisk netværk, hvor aktivister søger at skabe bevægelse gennem aktivisme, politisk udvikling, kommunikation og græsrodsarbejde. Udvalget samarbejde desuden med Palæstinaudvalget og Enhedslistens Styregruppe for Internationalt Partisamarbejde, der arbejder med at koordinere Enhedslistens arbejde med Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD), herunder Enhedslistens samarbejdsprojekter i Palæstina, Honduras og Swaziland.

Udvalget har en kooordinationsgruppe, der får aktivisternes, Christiansborgs og partiets aktiviteter til at hænge sammen, samt arrangerer det månedlige møde.

Læs mere på iu.enhedslisten.dk

Tilmeld dig det internationale nyhedsbrev her http://eepurl.com/w06mf


Kommissorium for Internationalt Udvalg
Internationalt Udvalg i Enhedslisten (IU) arbejder med alle aspekter og områder af
den internationale situation. IU har som opgave at følge og oplyse om udviklingen i
den internationale klassekamp, og dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.
Vi fremmer international solidaritet med arbejderklassens og andre undertryktes
kampe og med socialister, fagforeninger, politiske fanger mm.
Vi forsvarer menneskerettighederne, arbejder for en fredelig og grøn verden, hvor der
er plads til alle og på et antiimperialistisk grundlag.
IU fastlægger ikke Enhedslistens politik på det internationale område. Det tilkommer
Hovedbestyrelsen og Enhedslistens årsmøder. Men IU faciliterer gerne HB, vores
repræsentanter i EU-parlamentet, kommuner og regioner og folketingsgruppen i
deres politiske arbejde på internationale spørgsmål. IU følger med i HB’s
internationale arbejde og forsøger at deltage i de internationale punkter på HB-
møder. Vi udvikler analyser og strategiske perspektiver for den internationale
situation.
IU arbejder indenfor de rammer, der er fastlagt i Enhedslistens vedtægter.
IU kan oprette grupper, som arbejder med særlige områder og nedlægge dem igen.
Sådanne grupper skal have et kommissorium, der er godkendt af IU på et møde,
indkaldt med det på dagsordenen. Oprettelse og nedlæggelse skal ligeledes ske på
møder, der er indkaldt med dette på dagsordenen. Undergrupper må ikke tilslutte sig
demonstrationer eller deltage i internationale initiativer uden IU’s godkendelse, men
arbejder i øvrigt selvstændigt.

Per november 2020 eksisterer der følgende grupper: Freds- og konflikt-
forebyggelsesgruppen, Irangruppen, Kurdistan Solidaritetsgruppen Latinamerika-
gruppen og Nicaragua gruppen.

IU samarbejder også med andre udvalg i Enhedslisten om internationale spørgsmål.
Det gælder bl.a. Europapolitisk Udvalg, Palæstinaudvalget og DIPD-styregruppen.
IU afholder så vidt muligt et månedligt medlemsmøde. Disse vil så vidt muligt både
være på Zoom og kombineret med et fysisk møde.
Alle medlemmer af Enhedslisten kan blive medlemmer af Internationalt Udvalg. IU
kan invitere andre end medlemmer til at deltage i udvalgets arbejde eller enkelte
møder.

IU har en mail-liste, hvor alle medlemmer af IU er på. Denne administreres af
kontaktpersonen/ koordinationsgruppen og den ansatte internationale sekretær.
Denne mail bruges til at indkalde møder, informere om arbejde med internationale
spørgsmål, udviklingen internationalt og i lande og regioner og i mindre omfang til
diskussioner.
IU kan vedtage udtalelser, afholde offentlige møder og tilslutte sig demonstrationer
og internationale arrangementer på egne vegne. Udvalget kan også stille forslag til
HB, FU og folketingsgruppen mm. om sådanne spørgsmål.

IU afholder et årligt møde, hvor beretning, arbejdsplan og valg af koordinations-
gruppe som minimum skal være på dagsordenen. Koordinationsgruppen nedsættes

på årsmødet eller på møder i IU, indkaldt med dette på dagsordenen.
For tiden er koordinationsgruppen fælles med Europapolitisk udvalg.
IU afholder sine udgifter indenfor de rammer Enhedslisten afstikker og fører ikke et
selvstændigt regnskab.
Dette er vedtaget i IU på årsmøde 18. november og endelig godkendt 02 december
2020 og vil blive sendt til godkendelse i HB.
Hjemmeside: http://iu.enhedslisten.dk

Kontaktperson
Mikael Hertoft
Tlf: 23969349
E-mail: [email protected]