Kontakt

Hillerød afdeling
E-mail: hillerod@enhedslisten.dk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Enhedslisten-Hillerød/418179784893842?fref=ts
Hjemmeside: http://hillerod.enhedslisten.dk

Kontaktperson
Johnny Christiansen
Tlf: 50555163
E-mail: hillerod@enhedslisten.dk

KB-medlem
Medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme
Tue Tortzen
Tlf: 22857362
E-mail: tt@hillerod.dk