Kontakt

Boligpolitisk Udvalg
Gode kammerat,
Synes du at boligpolitikken i Danmark er blevet mere og mere skæv i de sidste mange årtier?
Det er desværre helt rigtigt! Boligpolitikken skaber på den ene side enorme skattefri kapitalgevinster til boligejerne. Og på den anden side bliver lejerne klemt af lejestigninger og unødvendige moderniseringer til at puste lejen op. I den almene boligsektor har Folketinget vedtaget den såkaldte ghettopakke som vi vil smide 1000vis af lejere ud af deres boliger og enten nedrive dem eller sælge dem til private spekulanter.

Årsmødet 2021 har nu vedtaget et boligpolitisk program som du kan se her:
https://vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2021/vedtagelser-2021/

Årsmødet i 2019 vedtog en udtalelse hvor vi siger nej til nedrivninger og ghettolister se her:
https://vores.enhedslisten.dk/files/udtalelse_bolig.pdf

Hvis du vil gøre noget ved det, kan du kan blive medlem af partiets BoligPolitiske Udvalg, BPU, ved sende en mail til [email protected] og bede medlemskab. Så kommer du på mailinglisten sammen med over hundrede andre.
Som medlem af partiet kan du blive medlem af vores lukkede boligpolitiske facebookgruppe sammen med mere 230 andre – se nedenfor. Husk at svare på de spørgsmål der bliver stillet.

Udvalget vil generelt arbejde for styrke det boligpolitiske arbejde i partiet - herunder at skabe en højere politisk prioritering af det boligpolitiske område i partiet.

Enhedslisten ønsker at skabe radikale ændringer i boligsektor – og sikre at:
• 50 % af de boliger der skal fremover skal bygges er billige, fællesejede og demokratisk styret af beboerne – uden profit til spekulanter
• de private udlejningsboliger skal udfases over en årrække og forvandles til boliger ejet af fællesskabet eller beboerne
• det sikres at priserne på andelsboliger holdes nede
• kapitalgevinsterne på ejerboliger fremover skal beskattes – og priserne holdes nede

BPU afholder 2 årlige boligpolitiske seminarer om året – et om foråret og et om efteråret. Alle BPU’s medlemmer indbydes til disse seminarer.
Der vælges på efterårsseminaret en kontaktperson og et sekretariat som sikrer, at BPU fungerer mellem de seminarerne. BPU-sekretariatet holder møde hver måned. Hvis du ønsker at modtage mødeindkaldelser til og referater fra disse møder så sende en mail BPU’s kontaktperson og bed om at komme på denne mailingliste.
Du kan se hvilkemøder der holdes og hvornår i kalenderen på vores webside bpu.enhedslisten.dk.

Det boligpolitsike arbejdet sker i samarbejde med partiets boligpolitiske ordfører i Folketinget, Søren Egge Rasmussen.

Vi opfordrer dig til at være aktiv i boligbevægelsen, herunder din lokale lejerforening, beboerdemokratiet i din almene boligafdeling og bevægelser som Almen Modstand.
Velkommen i BPU.
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/groups/118324925546314
Hjemmeside: http://bpu.enhedslisten.dk

Kontaktperson
Peter Ussing
Tlf: 29236659
E-mail: [email protected]