Kontakt

Århus Syd afdeling
Facebook: www.facebook.com/ehlaarhussyd/
Hjemmeside: http://aarhus.enhedslisten.dk

Kontaktperson
Else Kayser
Tlf: 29442832
E-mail: elsekayser@gmail.com