Ansatte på i afdelinger og Kbh-kontor

Kontaktoplysninger på ansatte i afdelinger og Kbh-kontor

Enhedslisten i Århus Kommune

Elsebeth Frederiksen
Kommunikationsmedarbejder
E-mail: [email protected]

Hanna-Louise Schou Nielsen
Organisationsmedarbejder
Tlf: 31663664
E-mail: [email protected]

Frederiksberg

Charlotte Broe
E-mail: [email protected]

København

Jakob Legarth Sandorff
Pressesekretær
Tlf: 22100083
E-mail: [email protected]

Liv Høyer Rabjerg
Sekretariatskoordinator
Tlf: 22 49 05 24
E-mail: [email protected]

Lone Degn
Organisationssekretær
Tlf: 24 52 41 39
E-mail: [email protected]

Signe Thydal
Valgkampssekretær
Tlf: 22 10 08 43
E-mail: [email protected]

Odder

Niels Bak

Skanderborg

Lisbeth Ivanhoe
Kampagnekoordinator i Enhedslisten Skanderborg
Tlf: 24604623
E-mail: [email protected]