Ansatte på Christiansborg

Kontaktoplysninger på ansatte på Christiansborg

Christiansborg, sekretariatet

Anders Vedel Hadberg
Rådgiver vedr. finans- og kommunalpolitik
Tlf: 33375075
E-mail: [email protected]

Anna Berg
Rådgiver vedr. social- og ligestillingspolitisk
Tlf: 61625128
E-mail: [email protected]

Anna Køster
Personlig assistent for Pernille Skipper og politisk rådgiver
Tlf: 61624918
E-mail: [email protected]

Anne Rehder
Personaleleder og udviklingspolitisk rådgiver
Tlf: 61624274
E-mail: [email protected]

Åse Barfod
Fagsekretær vedr. beskæftigelsespolitik
E-mail: [email protected]

Christian Schmidt Jacobsen
EU-Politisk rådgiver - vikar
Tlf: 33375092
E-mail: [email protected]

Helene Dalskov Saidyleigh
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 33375066
E-mail: [email protected]

Jakob Legarth Sandorff
Politisk økonomisk medarbejder
Tlf: 61 62 39 86
E-mail: [email protected]

Jakob Nerup
Arbejdsmarkedspolitisk rådgiver
Tlf: 33375058
E-mail: [email protected]

Jon Burgwald
Klima- og energipolitisk rådgiver
Tlf: 61625408
E-mail: [email protected]

Jonas Kylov Gielfeldt
Fagsekretær vedr økonomisk politik
Tlf: 33375084
E-mail: [email protected]

Kasper Bjerring Petersen
Sekretariatsmedarbejder og kulturpolitisk rådgiver
Tlf: 33375090
E-mail: [email protected]

Kathrine Frøslev-Thomsen
Politisk rådgiver vedr. børne-, ungdoms- og uddannelsesområdet
Tlf: 6162 3314
E-mail: [email protected]

Kiki Svensson-Hahn
Kampagnerådgiver
Tlf: 6162 5081
E-mail: [email protected]

Lars Hedegaard Nielsen
Politisk rådgiver vedr. trafik-, bolig- og landdistriktspolitik
Tlf: 61623746
E-mail: [email protected]

Leila Stockmarr
Udenrigspolitisk rådgiver
Tlf: 33375069
E-mail: [email protected]

Lisbet Vestergaard Marek
Presserådgiver
Tlf: 61625049
E-mail: [email protected]

Liv Nanna Hansson
Velfærdspolitisk rådgiver
Tlf: 6162 3463
E-mail: [email protected]

Mads Tanghøje
Leder af presse og kommunikation
Tlf: 61624203
E-mail: [email protected]

Maria Hejl Prudholm
Art Director
E-mail: [email protected]

Matilde Sort
Politisk rådgiver på natur, miljø og landbrug
Tlf: 61623451
E-mail: [email protected]

Mikkel Lauritzen
Kommunikation og presse
Tlf: 61624339
E-mail: [email protected]

Morten Torbjørn Andersen
Presserådgiver
Tlf: 61625474
E-mail: [email protected]

Pia Boisen
Sekretariatsleder
Tlf: 33375052
E-mail: [email protected]

Poya Pakzad
Økonomisk politisk rådgiver
Tlf: 33375076
E-mail: [email protected]

Sarah Glerup Kristensen
Kommunikationsrådgiver
Tlf: 61625595
E-mail: [email protected]

Shuki Foighel
Rets- og migrationspolitisk rådgiver
Tlf: 33375037
E-mail: [email protected]

Signe Mortensen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 61 62 47 33
E-mail: [email protected]

Simon Knokgaard Halskov
Kommunikation, kampagne og medlemsblad
Tlf: 22490522
E-mail: [email protected]

Simon Nyborg
Politisk-strategisk rådgiver
Tlf: 33375074
E-mail: [email protected]

Tobias Clausen
EU-politisk rådgiver - orlov
Tlf: 33375055
E-mail: [email protected]

Tormod Olsen
Rådgiver vedr. kommunal- og regionspolitik - orlov
Tlf: 33375086
E-mail: [email protected]