Kommunalt oprør – forsvar velfærden!

Ved folketingsvalget for under et år siden gik alle partier (pånær LA), der stod bag nedskæringer og forringelser af den kommunale velfærd, tilbage. Et klart flertal i befolkningen ønsker ikke ringere forhold for vores børn i skoler og daginstitutioner eller for vores ældre. Derfor kan og skal regeringens politik stoppes!

Det er positivt at en række borgmestre har udtalt, at de ikke vil acceptere regeringens krav om, at der skal skæres 1 procent af de kommunale budgetter hvert år de kommende tre år. Vi er helt enige og vil opfordre KL til under ingen omstændigheder at indgå en aftale med regeringen, der indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag eller andre forringelser af kommunernes økonomi. Hvis velfærden skal sikres, er der brug for flere penge til velfærd i kommunerne – ikke færre. Vi opfordrer alle kommunalbestyrelser at diskutere konsekvenserne af regeringens politik og træffe beslutninger, som kan få KL til at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi. Det gælder også i regionerne, hvor de ansatte presses af effektiviseringskravet. Vi opfordrer til, at Socialdemokraterne og DF i folketinget vil leve op til deres valgløfter om at sikre vækst i den offentlige service.

Hvis regeringens forslag om markante nedskæringer i kommunernes økonomi skal afvises, kræver det modstand fra de offentligt ansatte, fagforeninger, brugere af den kommunale service, de politiske partier til venstre for regeringen og aktive borgere. Derfor er det positivt, at en række fagforeninger i København er gået sammen om at danne en velfærdsalliance. Vi opfordrer til at dette initiativ udbredes til resten af landet.

Enhedslistens byrådsmedlemmer, medlemmer og afdelinger vil aktivt understøtte alle aktiviteter, som kan rulle regeringens planer om nedskæringer på den kommunale velfærd tilbage. Her vil vi samarbejde med alle kræfter, som er enige med os i denne målsætning. Et bredt forankret kommunalt oprør er det eneste, som kan sikre den kommunale velfærd i årene fremover.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 7. feb. 2016