Kommunale sigtelinjer, europæisk klassekamp og årsmøde

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 8. dec. 2012. Af Anders Hadberg, medlem af hovedbestyrelsen.

Rivegilde i hovedbestyrelsen! Sådan ville den sorte prognose have lydt forud for hovedbestyrelsesmødet d. 8. december i Århus, hvor første omgang evaluering af finansloven var på dagsorden. Men det blev imidlertid en afdæmpet affære. Trods uenighederne om tilslutningen til finansloven var der i evalueringen en bred enighed om at forsøge at forbedre processen til kommende forhandlinger om finanslov og konstruktive forslag til det.

Kommunalvalg. I 2014 er der kommunalvalg. Siden sidste sommer har hovedbestyrelsen haft fokus på kommunalvalgkampen. På hovedbestyrelsesmødet blev første to oplæg til vedtagelse på årsmødet diskuteret. Fra Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg lå en udtalelse, som blev tiltrådt af hovedbestyrelsen, mens et oplæg fra hovedbestyrelsens egen valgkampsgruppe blev sendt i udvalg igen.

Enhedslisten og den europæiske klassekamp. Mens opsvinget i den danske klassekamp tilsyneladende er aftaget, så er der brand i Europa. Heldigvis er Enhedslisten et internationalistisk parti med et bredt forankret europæisk samarbejde, der styrker solidariteten og udvekslingen af erfaringer på tværs af landegrænser. Enhedslistens Europapolitiske Udvalg har gennem en periode arbejdet for at systematisere Enhedslistens mangfoldige samarbejder med resten af den europæiske venstrefløj. Og på mødet i december indstillede udvalget til hovedbestyrelsen at fortsætte bestræbelserne på et bredt samarbejde i mange fora, men med hovedvægten stadig lagt på det Europæiske Venstreparti (ELP), GUE/NGL, samt det Europæiske Antikapitalistiske Venstre (EACL).

Forberedelserne til Årsmødet i 2013 er også i gang. På hovedbestyrelsesmødet blev første udkast til en dagsorden debatteret. Hovedbestyrelsen påtænker at ændre på nogle af mødeformerne. Det væsentligste element er gruppearbejde som mødeform til debat af centrale årsmødeforslag. Der kommer et nyt forslag til dagsorden senere.

Endelig var der programsat nyvalg til forretningsudvalget. Helge Bo Jensen har besluttet at trække sig fra forretningsudvalget. Imidlertid var der ingen nye kandidater til forretningsudvalget, så der blev ikke afholdt nyvalg. Det betyder, at der nu er 6 medlemmer af forretningsudvalget.