Enhedslistens organisationsteam

Her kan du læse om, hvilke opgaver, der løses i organisationsteamet. Du kan også se de forskellige medarbejderes ansvarsområder.

Organisationsteamet har siden 2018 arbejdet inden for rammerne af de Organisatoriske prioriteter, som blev fremlagt for HB i marts 2018. Vi har haft fokus på at skabe “Flere veje ind i partiet” – helt konkret ved at:

 

  • Styrke og støtte den eksisterende organisation – afdelingerne
  • Styrke andre fællesskaber – udvalg, faglige netværk, forandre organisationen
  • Udvikle “nye trin på trappen” for det enkelte medlem

 

Organisationsteamet arbejder for, at Enhedslisten bliver kendt som et parti med en positiv udfarende stil. Partiets politiske, organisatoriske og aktivistiske uddannelse skal styrkes, det faglige bevægelsesarbejde og vores internationale solidaritetsarbejde skal vokse.

Landsdækkende kampagner skal være velorganiserede, og den lokale politiske handlekraft skal vokse. Enhedslisten skal synliggøre vores vision samt vise vej og give værktøjer i de dagsaktuelle kampe.

Enhedslistens medlemmer skal opleve partiet som et effektivt og landsdækkende fællesskab, hvor det er sjovt og meningsfuldt at være med, og hvor man har lyst til at være aktiv. Gejst, håb og solidaritet er afgørende for at bevare troen på at politisk kamp nytter.

Vi arbejder ud fra nogle grundlæggende principper for organisering
  • Konkrete redskaber til at styrke organiseringen, der hvor man er.
  • Systematisk hjælp til selvhjælp. Væk fra sekretærhjælp ad hoc.
  • Inspiration til nye former for politiske debatter der inddrager og inviterer til selvstændig politikudvikling.
  • Tilbage til rødderne: Dyrk og systematisér den personlige kontakt. Mobilisering handler om relationer. Ring til folk, bank på døren. Lyt, i stedet for at propagandere.
  • Lokalt lederskab og tillidsposter skal anerkendes. En leder der er demokratisk valgt, kan genvælges eller afsættes. Kun veldefinerede roller og opgaver kan uddelegeres.
  • Fælles identitet og kultur er vigtig. Et åbent og venligt ansigt på vores parti inviterer forskellige mennesker med ind i fællesskabet.

Det samlede organisationsteam

Jesper Kiel, kommunal koordinator

Jesper har fokus på at understøtte de kommunalvalgte for Enhedslisten herunder LokaltNyt, hjælp til budgetter, kommunale træf og kommunalgruppen. Han har kontor i Svendborg.

Jeppe Rohde, organisations- og kampagnemedarbejder

Jeppe har særligt ansvar for understøttelse af afdelingerne herunder OrganisationsNyt, konflikthåndtering, forskellige kampagner og samarbejdet med de regionaltansatte. Han sidder på Landskontoret

Didde Jacobsen, organisations- og kommunikationsmedarbejder

Didde har særligt ansvar for vores.enhedslisten.dk, udviklingsprojekter, kampagner og udvalg. Hun sidder på Landskontoret.

Kristian Bruun, kursusansvarlig og organisationsmedarbejder

Kristian har særligt ansvar for Enhedslistens kurser og træf herunder udarbejdelse af kursuskatalog, debattørtræning og lokal organiseringsarbejde. Han sidder på Landskontoret.

Anders Olesen, faglig koordinator

Anders har særligt ansvar for Enhedslistens Faglige Landsudvalg og de faglige netværk. Han sidder på Landskontoret.

Mads Hadberg, international koordinator

Mads har særligt ansvar for Enhedslistens internationale arbejde, herunder DiPD-projekter, internationale udvalg og netværk. Han sidder på Landskontoret.

Du kan finde kontaktoplysninger på org.teamet her