Thue Lundgaard

De sidste mange år har skiftende regeringer brugt deres tid på at udhule vores ellers relativt velfungerende velfærdssamfund. Den nuværende regering har lovet at rette op på noget af det tabte, og det skal Vi i Enhedslisten nok være dem behjælpelige med.
Vi skal sikre hjælp og værdighed til dem der har behov.
Vi skal sikre gode arbejdsforhold for alle medarbejdere i den offentlige sektor, og ikke spise dem af med honninghjerter og klap på skulderen. De skal belønnes på både pengepungen og arbejdsforholdene.
Vi skal hjælpe regeringen med at se på det hele menneske, og støtte fra vugge til grav.
Børn i daginstitutionerne råber på en voksen, eleverne og de studerende skal have forhold der står mål med deres pressede hverdag, og vores gamle skal have en værdig alderdom. Både sundhedsvæsen og psykiatrien lider, blandt andet på baggrund af omprioriteringsbidrag og en budgetlov der har udhulet regioner og kommuners mulighed for at agere.
Det er på tide at få værdigheden tilbage.
Et andet sted hvor Enhedslisten skal bide regeringen i haserne er i forhold til klimakrisen hvor det er småt med Socialdemokratiets ambitioner, og hvis ikke vi bider os fast, så er jeg bange for det ender med en masse ord og ingen handling.
Jeg har været aktiv i Enhedslisten i 7 år, og har siden 2018 siddet i byrådet i Halsnæs kommune, hvor jeg er formand for udvalget for ældre og handicappede. Desuden er jeg med i kommunalgruppen.
Derudover arbejder jeg som vejingeniør, hvor infrastruktur er mit primære om

Køn: Mand
Alder: 47
Afdeling: Halsnæs
Uddannelse: Vejtekniker
Beskæftigelse: Vejingeniør/byrådsmedlem
Fagforening: Teknisk landsforbund