Poya Pakzad

De seneste 4 årtier har klassekampen været et ensidigt nyliberalt overgreb fra et magtfuldt mindretal på det brede flertals dyrekøbte tryghed. Nu er det tid til at slå igen! Det er tid til at samle og bygge op. Ikke bare i Danmark, men verden over, er tendensen den samme: Et lille forgyldt mindretal fusker sig til hovedparten af den vækst og velstand, der er skabt af flertallets møje. Kapitalismekritikken trænger sig på.

Pandemien, og de trængsler der ledsager den, har sat uligheden i magt og kapital på spidsen. Men pandemien er kun et mindre forvarsel om den krise, der venter os, hvis ikke vi får bugt med min og kommende generationers største udfordring på jord: klimakrisen.

Enten handler vi nu, og sikrer en socialt retfærdig grøn omstilling, eller også vil der kun være det tilbage, som er efterladt, når en ny bølge af klimaskabte flygtninge og ressource-krige har lagt sig.

I fraværet af en stærk venstrefløj, bliver tomrummet udfyldt af dæmagoger og højre-populister, der står for splid, syndebukke og falske løsninger på overhængende kriser.

Derfor stiller jeg op. Det er tid til at komme i kamptøjet.

Stemmer du på mig, får du en uforfalsket, principiel og praktisk indstillet idealist. En socialist, der kæmper klimaets, fredens og flertallets sag. Stemmer du på mig, er det socialisme ind ad hoveddøren, kattelemmen og brevsprækken.

Køn: Mand
Alder: 36
Afdeling: Vesterbro
Uddannelse: Bachelor, maskiningeniør
Beskæftigelse: Økonomisk rådgiver i Enhedslisten
Fagforening: Magistrene