Peder Hvelplund

Det parlamentariske billede er ændret markant efter etableringen af Centrum-højre regeringen. Det giver nogle helt oplagte opgaver og muligheder for Enhedslisten både parlamentarisk og som organisation.
Enhedslisten skal stå i spidsen for at opbygge en stærk rød-grøn alliance til venstre for Socialdemokratiet. Det er helt afgørende at vi skabet et troværdigt alternativ, for de mange der nu rammes af Centrum-højre regeringens liberalistiske politik. Klimaaktivister, velfærdens helte, studerende, folk udenfor arbejdsmarkedet, fagforeninger osv har brug for et parlamentarisk alternativ og vi har brug for dem for i fællesskab at skabe forandringerne.
Jeg har siddet i Folketinget siden januar 2019, er Gruppeformand, ordfører for Sundhed, psykiatri, handicap, ældre og indfødsret. Enhedslisten står forrest i kampen mod privatisering og udhuling af velfærden. Vi kæmper for ligeløn, gratis tandlæge, receptpligtig medicin og lægehenviste ydelser som fysioterapi og psykolog. Vi skal gøre det markant lettere at opnå statsborgerskab.
Jeg har været med i Enhedslisten lige siden starten. Jeg bor i Gl. Vennebjerg ved Hjørring sammen med Louise, som sidder i byrådet i Hjørring, og vores yngste søn på 19 og en plejesøn på 14. Derudover har vi 2 børn på 28 og 25 som er flyttet hjemmefra.
Jeg har tidligere arbejdet i udsatteområdet i Hjørring Kommune
Jeg synes vi har et stærkt kollektiv i Folketingsgruppen og vil gerne fortsætte som spidskandidat.

Køn: Mand
Alder: 55
Afdeling: Hjørring
Uddannelse: Fritidspædagog
Beskæftigelse: Folketingsmedlem
Fagforening: HK