Øjvind Vilsholm

Det er afgørende, at vi holder regeringen fast på det, de har lovet i forståelsespapiret. Det gælder både i forhold til velfærd og i forhold til natur og klima.

Coronakrisen må ikke blive et skalkeskjul for ikke at gøre noget ved uligheden. Det er svært leve med, at der bruges milliarder på minkbaronerne, mens arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere må klare sig for næsten ingenting.

Naturen i Danmark er presset helt i bund - både til lands og i havet. Danmark er det EU-land, der har udpeget absolut mindst beskyttet natur, og Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden.
Vi skal have både vildere og mere sammenhængende natur. For naturens skyld – og fordi en rig natur er helt central for vores livskvalitet som mennesker.

De seneste tal viser, at vi alene i Danmark har 4.439 rødlistede dyre- og plantearter. 41,6 % af de undersøgte arter er dermed truet. Der er brug for meget mere natur, hvor naturen får lov til at passe sig selv. Regeringens planer om naturnationalparker er et skridt i den rigtige retning, men der skal gøres meget mere.

Jeg har været aktiv politiker for Enhedslisten i 16 år. Først og fremmest i byrådet i Furesø Kommune, hvor jeg er blevet valgt ind tre gange – første gang i 2005. Og så har jeg siddet i folketinget fra april 2018 frem til valget i juni 2019, hvor jeg bl.a. var natur- og miljøordfører. Arbejdsmæssigt er jeg forhandlingskonsulent i Dansk Magisterforening og har over 10 års erfaring som klubformand og AC-tillidsrepræsentant.

Køn: Mand
Alder: 53
Afdeling: Furesø
Uddannelse: Cand. mag. i retorik og økonomi
Beskæftigelse: Forhandlingskonsulent
Fagforening: DM