Margit Kjeldgaard

Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dagsordenen via et samspil af forslag i folketinget og kampagner uden for murene. Det er nødvendigt med konkret viden og mod til at tale de borgerlige politikere imod, men efter min mening er det er ikke tilstrækkeligt, hvis vi vil ændre på samfundet. Vi skal også udvikle ny politik, der svarer på aktuelle udfordringer, og iværksætte kampagner, der får flere til at deltage aktivt i udviklingen. Derfor skal der være meget mere samarbejde mellem parti og folkene på Christiansborg.
Jeg har været politisk aktiv i flere partier og enkeltsagsorganisationer på venstrefløjen. Organisatorisk foretrækker jeg stadigvæk den gamle VS-model med kollektiv ledelse, rotation og åbne udvalg. Jeg er imod persondyrkelsen, jeg mener den fremmer et privat ejerskab til partiet og den står i modsætning til udvikling af fællesskab, engagement hos stadig flere og decentralisering.
Som ung havde jeg flere forskellige ufaglærte jobs og som faglig sekretær i en fagforening. Senere arbejdede jeg sammenlagt 10 år som sekretær på Christiansborg (SF og EL), i Folkebevægelsen mod EU og i en ulandsorganisation. Nogle år boede og arbejde jeg på Svanholm, det nærmeste man kan komme til socialisme i Danmark.
Jeg har en lille virksomhed, som importerer bæredygtigt og fair trade tøj, for at præge en branche domineret af multinationale selskaber, enorme profitter, miljøsvineri og sultelønninger.

Køn: Kvinde
Alder: 66
Afdeling: Helsingør
Uddannelse: cand. polit.
Beskæftigelse: selvstændig
Fagforening: tidl. DJØF