Maja Albrechtsen

Kære venner. Efter et år med mundbind, restriktioner, afstand og døde mink der måske, måske ikke bliver under jorden er vi nu fremme ved et endnu et digitalt årsmøde. Gid vi næste år kan mødes igen og debattere som i gamle dage. Under alle omstændigheder må I have et rigtig godt årsmøde, og passe på jer selv og hinanden til vi alle er vaccinerede.

Opstillingstekst: Min profil er socialrådgiver med pædagogisk/filosofisk overbygning, primær erfaring er arbejdsmarkedsrådgivning og socialt arbejde i NGO-kontekster, primært på det kvindepolitiske område. I dag er jeg ansat som landsdækkende frivilligkoordinator hos LivaRehab. Vi hjælper personer med skader efter sexsalg, gråzoneprostitution, overgreb, vold og incest. Jeg er meget engageret i mit arbejde og det er et område, der også politisk står mig nært.

Derudover er jeg bredt socialfagligt engageret; boligpolitik og boligsociale indsatser er noget jeg vægter højt, ligesom at beskæftigelsespolitik er et område jeg har mange konkrete holdninger til – og bud på potentielle forbedringer indenfor. I forlængelse af dette går jeg meget op i at man mødes med respekt som borger i samfundet - uanset om man er fra Grønland, Somalia eller Brønshøj, og uanset om man skal have en ambulance, et beskæftigelsestilbud eller bare eksistere i det offentlige rum. Det er desværre langt fra en selvfølge, som det er i dag.

Køn: Kvinde
Alder: 35
Afdeling: Århus Nord
Uddannelse: Socialrådgiver, cand. pæd. fil
Beskæftigelse: Landsdækkende frivilligkoordinator, LivaRehab
Fagforening: DM