Lisbeth Torfing

Jeg ønsker et Enhedslisten, hvor vi har en fælles stærk, socialistisk vision, som giver politikken et pejlemærke, og hvor vi samtidig har en realistisk og pragmatisk tilgang til, hvad der her og nu kan bringe samfundet i den rigtige retning.
Behovet for et stærkt Enhedslisten har vist sig tydeligt i corona-forhandlingerne, hvor lønmodtagere, arbejdsløse og reformramte er blevet underprioriteret til fordel for arbejdsgiverne. Almindelige familier er blevet ramt hårdt, mens minkavlerne er blevet forgyldt. Vi skal fortsat bruge krisen som anledning til at påpege urimelige strukturer og komme med forslag til permanente forbedringer.
Klimarådet har dumpet de samlede klimaaftaler. Samtidig er klimaet i flere tilfælde blevet brugt som løftestang for øget privatisering og markedsgørelse. Uden Enhedslisten er der ingen tvivl om, at udviklingen ville blive både sort og blå i stedet for grøn og rød. Vi har en svær kamp foran os for at fastholde fokus på klima, miljø og natur.
Jeg har som kommunalpolitiker ved selvsyn set, hvordan beslutninger i Folketinget efterfølgende bliver udmøntet i kommunerne, og hvordan de virker eller ikke virker helt ud i yderste led, fx på skoler og i dagtilbud. Jeg kan derfor bidrage med et klart blik for, hvad et forslag i praksis vil medføre.
Jeg har indsigt i og erfaring med mange forskellige politikområder, fx omkring børn, uddannelse, forskning, beskæftigelse, integration, sundhed, handicap og ældre. Jeg er nuværende HB-medlem.

Køn: Kvinde
Alder: 33
Afdeling: Horsens-Hedensted
Uddannelse: Ph.d. i nordisk sprog og litteratur
Beskæftigelse: Kommunalpolitiker og underviser
Fagforening: DM