Just Worm

Alder og livserfaring er vigtige forudsætninger, når man skal træffe gode langsigtede beslutninger, der gavner alle i et fællesskab. Jeg vælger lighed frem for den illusoriske frihed og demokrati frem for parlamentarisme. Den socialistiske samfundsmodel er opgivet af både SF og socialdemokratiet og man skal ind og læse i partiprogrammet for at finde den hos EL. De borgerlige kapitalismejunkier har vundet big time og efteraberlønmodtagerne, som tror på alle de borgerlige løgnehistorier, har kun udsigt til at miste det hele lidt efter lidt. EL har ikke, på nuværende tidspunkt, et politisk projekt der tiltaler den stratificerede lønmodtagergruppe. Forklaringen er at EL ses som et parti for uddannelses- og kultureliten med de rigtige politisk korrekte meninger og foragt for arbejdernes fladpandede verden. For arbejderne er det ikke vores, men deres parti. Kan vi så gøre det bedre? Ja det kan i bande på at vi kan. Hovedparten af befolkningen er tabere i den borgerlige menneske-og naturødelæggelsesmaskine som vi kalder konkurrencestaten, men de får reelt ingen indflydelse på de beslutninger der tages. De får kun indflydelse hvis EL lader dem komme til orde og det vil de kun komme, hvis vi udvikler rigtige demokratiske institutioner her i landet. Det skal være slut med korruption og flertalsdiktatur, vi skal indføre et borgerting med konsensuskultur. Er du enig så stem på en engageret økosocialist, der arbejder med, økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed for alle.

Køn: Mand
Alder: 60
Afdeling: Holbæk
Uddannelse: Tekniker
Beskæftigelse: Konsulent
Fagforening: Danske Lønmodtagere