Jette Gottlieb

Jeg er pt. medlem af Folketinget. Jeg arbejder mest med opgaver inden for arbejdsmarked og med det kommunale område. Jeg var også valgt fra 1994 til 2001.
Strategi og samfundsvision skal være en stor del af folketingets arbejde. Enhedslisten har formået at bevare kvalitet og seriøs politisk prioritering, ikke mindst på velfærden og det grønne område. Det skal vi fortsætte med at udvikle.
Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbejde i a-kassen bidrage med stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som meget vigtige konfrontationsområder i den kommende periode i forhold til en fodslæbende regering.
Jeg er derudover engageret i regional udvikling I Danmark. Vi skal stoppe skævvridningen og skabe gode livsbetingelser I alle egne af landet.
Gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder har jeg fået en international vinkel, en indsigt i kriser og brændpunkter i verden.
Endelig håber jeg på at kunne bidrage til et løft i folketingets måde at arbejde på, så reelle diskussioner – snarere end spin - viser klar forskel mellem forskellige linjer. Jeg melder mig på banen til en genopstilling i København, fordi jeg dér har min faglige og politiske forankring.
Om mig selv: Jeg er udlært tømrer (+ en del andet), var, inden jeg blev valgt, ansat som A-kassevejleder i byggefagene i 3f. Jeg bor på 45. år i kollektiv på Christianshavn.

Køn: Kvinde
Alder: 72
Afdeling: Christianshavn
Uddannelse: Tømrer
Beskæftigelse: Folketingsmedlem
Fagforening: 3F Bygge-,Jord-, og Miljøarbejde