Hans Jørgen Vad

Vi skal have folketingsgruppen tilbage til partiet.
Jeg har ofte kritiseret folketingsgruppens stigende tilpasning til regeringens politik og dens løsrivelse fra holdningerne i baglandet.
Denne udvikling er i det seneste år er gået fra skidt til værre. Det så vi med støtten til privatiseringen i 'Affaldsforliget' og en tilsvarende undsigelse af borgerforslaget om statsborgerskab, der havde støtte fra 60-70.000 aktive borgere.
Men omvendt er det positivt, at det har mødt stigende kritik fra baglandet. På årsmødet var kun 60 % for HB-flertallets beretning, hvilket er uhørt i vores regi. Og to kampafstemninger om både Affaldsforlig og statsborgerskab vandt HB-flertallet kun knebent med tre stemmer – selv om hele folketingsgruppens autoritet blev sat ind.
Det håber (og tror) jeg får et bedre udfald på det næste årsmøde, hvor begge spørgsmål igen kommer op. På den måde synes der at være håb forude, men det kræver, at vi kæmper for det.
Det er på denne baggrund, at jeg stiller op: MOD mathed og højredrejning i toppen og FOR en aktivering af græsrødderne i ELs bagland. Personligt har jeg en baggrund som lærer-TR og kontaktperson i Enhedslistens lærernetværk, mangeårigt bestyrelsesarbejde i Århus og HB. Og som en del af Almen Modstand lige fra starten. Her er jeg medudgiver af nyhedsbrevet 'Almen Modstand informerer', som siden maj 20 har formidlet et kompliceret stof på en forståelig måde.
Mærkesager kommer og går. Men at vi altid skal være et talerør for de mindst privilegerede

Køn: Mand
Alder: 65
Afdeling: Århus Vest
Uddannelse: Cand.mag. i historie og idehistorie
Beskæftigelse: Efterlønner
Fagforening: Frie Skolers Lærerforening