Fatih Baran

Jeg er gift og er far til Zeynep og Sores. Siden 2008 har jeg arbejdet som skolelærer i Herstedøster Skole i Albertslund. Jeg har altid været en aktiv individ i det samfund jeg lever i, og derfor har jeg altid opsøgt muligheden for at have indflydelse på de vigtige beslutninger, der vedrører alle og enhver i samfundet.

Jeg har været aktiv hos en række civile organisationer frivilligt og har siddet i en række bestyrelser som bestyrelsesmedlem og formand, for at gøre en forskel til fordel for fællesskabet, som jeg selv er en del af.

I mit arbejdsliv har jeg altid formået at være en solid og loyal overfor kollegerne har derfor taget min plads i arbejdspladsens fællesskab, hvor jeg har fungeret i harmoni med mine arbejdskolleger og elever. Som underviser er jeg stolt af at bidrage aktiv til at eleverne opnår færdigheder i at begå sig i et demokratisk samfund. I det seneste 3 år har jeg været med til at udvikle det nye fag “teknologiforståelse” ved at lave undervisningsforløb til faget og gennemført med mine eleverne på mellemtrinnet.

På baggrund af min faglige og personlige interesse for at gøre en aktiv indsats for mine medmennesker socialt, kulturelt, politisk og økonomisk, har jeg valgt at være aktiv i Enhedslisten. I 2012 var jeg med til at etablere EL Brøndby, som siden 2013 er repræsenteret i byrådet. I den tid har jeg sammen med den øvrige bestyrelse støttet vores byrådsmedlem i Brøndby omkring de vigtige beslutninger, der har en betydning for alle borgere i Brøndby.

Køn: Mand
Alder: 43
Afdeling: Brøndby
Uddannelse: Folkeskolelærer
Beskæftigelse: Undervisning
Fagforening: Danmarks Lærerforening