Eva Milsted Enoksen

Jeg er opdraget med faglig kamp, international solidaritet og tro på, at kvinder kan og skal stå forrest på barrikaden. I dag er jeg 3. generations tillidsrepræsentant, feminist og socialist.

I Enhedslisten er vi internationalister. Vi skal altid være solidariske med kammerater, der kæmper for fred og frihed i Colombia, Palæstina, Kurdistan og andre steder i verden.

Vi er EU-modstandere, fordi EU forhindrer os i at sætte mennesker over profit. Danmark må ikke forbyde farlige kemikalier eller udfase benzinbiler, fordi multinationale virksomheder risikerer at gå glip af indtægter. Kommunerne må ikke nægte at handle med virksomheder, der sender fortjenesten i skattely. EU’s indre marked skaber samtidig massiv social dumping. Import af billig arbejdskraft er en profitmaskine og presser lønningerne i hele Europa.
EU handler ikke om solidaritet mellem folk eller om fælles klimakamp, men om at beskytte markedskræfter. Derfor er der ingen modsætning mellem internationalisme og EU-modstand.

Det er godt, at Enhedslisten er blevet repræsenteret i EU-parlamentet og har en dygtig EU-ordfører på Christiansborg. Men vi skal være skarpere til at diskutere EU – med hinanden, vores vælgere og vores modstandere. Det kan jeg bidrage til efter mange års arbejde i og mod EU.

Jeg er medlem af Enhedslisten siden 2011. Tidligere har jeg været kontaktperson for min lokalafdeling og medlem af Københavnsbestyrelsen, kandidat til EP og FT. Nu aktiv i Fagligt Landsudvalg og i min fagforening.

Køn: Kvinde
Alder: 41
Afdeling: Christianshavn
Uddannelse: Samfundsfag
Beskæftigelse: Indsatsteam mod social dumping
Fagforening: DJØF