Kampklar til kommunalvalg & 25 års jubilæum i Øksnehallen

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 17.-18. august 2013. Af Janne Gleerup, medlem af hovedbestyrelsen.

På hovedbestyrelsens første møde efter sommeren var dagsordenen præget af internationale temaer som begivenhederne i Egypten, vores samarbejde med europæiske venstrefløjsorganiseringer og parlamentsvalget til EU i 2014. På de indenrigspolitiske linjer vedtog vi en køreplan for den fortsatte kamp mod dagpengeforringelserne. Vigtigt er det her at vi udnytter kommunalvalgkampen til at komme ud med vores synspunkter og krav til etablering af rimelige levevilkår – uanset om man er i beskæftigelse eller ej. Ambitionsniveauet er højt og vi ser frem til en forrygende aktivistisk kommunalvalgkamp fulgt op af støtte til de mange nye kommunalrødder som vi håber at få indvalgt i hele landet.

HB diskuterede også årsmøde 2014 – hvor listen kan fejre 25 års jubilæum! En positiv udfordring er her at vi i lyset af den rivende medlemsudvikling har brug for stadigt større (og derfor dyre) faciliteter, hvis alle afdelinger skal repræsenteres forholdsmæssigt godt, som vi har tradition for. Ved valg af sted skal vi på den ene side sørge for at mange mennesker kan mødes, diskutere og træffe beslutninger og på den anden side sikre at årsmødet ikke bliver uoverskueligt stort og med alt for mange dagsordenpunkter som ikke behandles med tilstrækkelig grundighed. HB besluttede at årsmødet især prioriterer diskussion og vedtagelse af nyt principprogram og at det afholdes i Øksnehallen, nær hovedbanegården i København. De nærmere beslutninger om antallet af delegerede, øvrig dagsorden samt jubilæumsfest træffes på et senere tidspunkt.

På årsmødet vedtog vi at Enhedslisten ikke stiller selvstændigt op til EU parlamentsvalget men i stedet anbefaler at stemme på folkebevægelsen. Vi står imidlertid her overfor en uløst problemstilling idet der i skrivende stund endnu ikke er fundet en oplagt spidskandidat som vil stille op for folkebevægelsen. Det blev besluttet, at Forretningsudvalget skal prøve at finde en løsning. Endelig drøftede HB også rammerne omkring de kommende finanslovsforhandlinger som optakt til næste møde, hvor forhandlingsmandat til folketingsgruppen skal vedtages.