Intern udtalelse: Der er brug for feminisme

Vi lever i en tid, hvor fattigdommen vokser, den sociale arv vejer stadig tungere og det bliver sværere og sværere at få en uddannelse. De mange nedskæringsreformer som både den socialdemokratisk ledede regering og den nuværende regering har gennemført skaber et fattigt samfund, både når det gælder levevilkår, uddannelsesmuligheder og tryghed. Især kvinderne bliver ramt hårdt.

Med kontantjælpsloftet, der trådte i kraft d. 1. oktober 2016, har over 33.000 voksne fået beskåret deres kontanthjælp, heraf er 69 % kvinder. Det skyldes at loftet først og fremmest falder ned i hovedet på enlige forsørgere – oftest kvinder der i forvejen forsøgte at få en skrabet økonomi til at hænge sammen for sig selv og deres børn. Mange af disse kvinder mangler ikke blot et job, men er ramt af sygdom eller alvorlige sociale problemer.

I december 2016 besluttede regeringen og Socialdemokraterne at fjerne muligheden for at tage en ny videregående uddannelse. Dermed forsvinder mange menneskers mulighed for at få en uddannelse, der kan give en ny retning eller blot et levebrød. Også her har man med søvngængeragtig sikkerhed ramt kvinder hårdere end mænd. To tredjedele af de, der tidligere har taget en ny uddannelse var kvinder, der typisk søgte en uddannelse inden for de store velfærdsområder.

Og de mange tusind kvinder der er ansat på sygehuse, skoler, daginstitutioner eller i hjemmeplejen, oplever konstante økonomiske nedskæringer, der giver et stadig stigende arbejdspres og formindskede muligheder for at udføre pleje, behandling, omsorg og undervisning fagligt forsvarligt.

For Enhedslisten står kampen for velfærd og tryghed centralt – men denne kamp kan ikke stå alene. Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti, der ser tingene i sammenhæng. Feminisme og velfærdskamp er uløseligt forbundet.

I dette forår sætter Enhedslisten feminismen på dagsordenen. Vi vil debattere et nyt delprogram om feminisme, således at vi på årsmødet i maj kan vedtage delprogrammet. Men debat og vedtagelser kan ikke stå alene. Feministiske vinkler skal med i den daglige politiske indsats – når vi kæmper for tryghed for syge og arbejdsløse, når vi slås i kommunalbestyrelser og i folketinget for at sikre velfærden og når vi på de offentlige arbejdspladser siger nej til yderligere nedskæringer og arbejdspres.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. Feb 2017