Ingen folkegave til A.P. Møller!

Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde i Korsør 25. oktober 2003

Regeringens planer om at forære A.P. Møller og DUC eneretten til at udvinde olie og gas i Nordsøen helt frem til 2042 er en bedrøvelig gentagelse af den planmæssige eftergivenhed overfor storkapitalens interesser som har gennemsyret dansk oliepolitik i de sidste 40 år. Endnu en gang lægges op til en aftale hvor selskaberne løber med gevinsten, og hvor skatteyderne går glip af milliard-værdier. Tilmed kræver regeringen at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre 40 år frem i tiden forpligter sig til ikke at øge oliesatten.Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde i Korsør 25. oktober 2003

Regeringens planer om at forære A.P. Møller og DUC eneretten til at udvinde olie og gas i Nordsøen helt frem til 2042 er en bedrøvelig gentagelse af den planmæssige eftergivenhed overfor storkapitalens interesser som har gennemsyret dansk oliepolitik i de sidste 40 år. Endnu en gang lægges op til en aftale hvor selskaberne løber med gevinsten, og hvor skatteyderne går glip af milliard-værdier. Tilmed kræver regeringen at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre 40 år frem i tiden forpligter sig til ikke at øge olieskatten. Samtidig truer regeringen med at sælge det statslige olieselskab DONG, der i dag er statens eneste redskab til at indgå i olie- og gasindving. Enhedslisten vil beholde DONG og bruge selskabets viden og kapital til at overtage indvindingen af olie og gas i 2012.

Regeringen har aldrig ønsket en retfærdig beskatning og derfor er resultatet heller ikke overraskende. Men regeringen fik kun sin vilje fordi Dansk Folkepartis ordfører, Åse D. Madsen, umiddelbart før forhandlingernes afslutning stillede sig tilfreds med en enkelt milliard, efter at være springet op som en løve og faldet ned som et lam. Samtidig har Venstre og Konservative sikret sig klækkelige bidrag til partikassen fra A.P. Møller.

Enhedslisten vil derfor kraftigt opfordre Socialdemokratiet, der også har ytret en kritik af afgørende elementer af aftalen, og Det radikale Venstre til ikke at støtte en aftale der binder fremtidige regeringer til at give enkelte selskaber unik særstilling og som er grundlovsmæssigt uholdbare. Det ville være et kolossalt selvmål for Socialdemokratiet og Radikale hvis de går ud i en kommende valgkamp med hænderne bundet på ryggen og uden mulighed for at ændre regeringens elendige aftale.

Enhedslisten ønsker aftalen om Nordsøen sat til folkeafstemning. Vi ønsker en sammenhængende energi- og ressourcepolitik, og foreslår en statslig overtagelse når A.P. Møller mister retten til indvinding, og vil stramme den nuværende skat på olie- og gasindtægterne.