Enhedslisten kæmper

 imod markedsgørelse og privatisering af affaldsforbrændingen 

Hovedbestyrelsen har på sit møde d. 21. februar diskuteret situationen, efter at Energistyrelsen har hældt KL´s plan for tilpasning af kapaciteten på de kommunale forbrændingsanlæg ned ad brættet. I den forbindelse udtaler Hovedbestyrelsen:

Enhedslisten havde håbet, at det med “KL-modellen”, hvor Kommunernes Landsforening fik et halvt år til at pege på hvilke forbrændingsanlæg, der skal lukkes, ville være muligt at sikre fortsat demokratisk ejerskab over forbrændingsanlæggene. Det var i høj grad Enhedslistens fortjeneste, at kommunerne overhovedet fik den mulighed. Men med Energistyrelsens afvisning af KL’s forslag er regeringens og højrefløjens oprindelige planer om markedsgørelse, konkurrenceudsættelse, liberalisering og privatisering af affaldsområdet nu vendt tilbage.

Enhedslisten arbejder fortsat for en politisk styret nedbringning af affaldskapaciteten. Vi risikerer dog nu en markedsgørelse, konkurrenceudsættelse og delvis privatisering af affaldsområdet.

Det vil være totalt halsløs gerning af overlade affaldsområdet til markedskræfterne. Det vil være til skade for klimaet, fordi vi ikke kontrolleret kan få nedbragt kapaciteten, har styr på affaldsmængder der importeres og eksporteres eller planlagt kan investere i grøn teknologi.

Det vil være til skade for miljøet, fordi nogle af de mest miljøvenlige anlæg risikerer at lukke. Skadeligt for borgernes pengepung og kommunernes økonomi, fordi vi ikke ved hvor de strandede omkostninger ender, og kommunerne ikke længere kan foretage fordelagtige lån eller være sikre på deres varmeplanlægning. Og så er det demokratisk skadeligt, fordi det vil betyde, at der ikke længere er demokratisk styring med vores affaldssektor. På grund af EU’s konkurrence-regler vil en liberalisering af området betyde, at det bliver helt frit for affaldsselskaberne at importere og eksportere affald.

Derfor kæmper Enhedslisten imod markedsgørelsen og privatiseringen af vores affaldssektor. De kommende uger vil være afgørende.

HB tilslutter sig derfor folketingsgruppens bestræbelser på at stoppe konkurrenceudsættelsen af forbrændingssektoren ved at rejse debatten i forligskredsen og i medierne.

Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer, fagligt aktive indenfor affaldssektoren, aktive indenfor miljø- og klimabevægelsen og alle andre som ønsker at gavne klimaet, miljøet og den demokratiske styring med vores affaldssektor, til at styrke kampen imod konkurrenceudsættelse af affaldshåndteringen.

Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde, 21. februar 2021